Sökning: "Nyord"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Nyord.

 1. 1. Nyord eller normbrott : En undersökning om förekomsten av anglicismer i elevtexter i den svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nils Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Svenska; anglicismer; skolan; normbrott; genus; språk; betyg;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker förekomsten av anglicismer i 56 elevtexter från gymnasiet. Anglicismerna räknas med hjälp av sex av Stålhammars (2010) tolv typer av lånord och jämförs mot Svensk ordbok, Cambridge Dictionary och Korp 9. LÄS MER

 2. 2. Nyord - passé eller succé? : En undersökning om hur 2010 års nyord etablerat sig i dagens samhälle

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linda Lönnfors; [2021]
  Nyckelord :Nyord; lingvistik; korpusundersökning;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att belysa 10 utvalda nyord från 2010 års nyordlista. Detta för att ta reda på om det är möjligt att dra slutsatser kring hur orden etablerats sett till användningsfrekvens samt kontext. LÄS MER

 3. 3. Döstäda, eldost och popcornhjärna : En studie av användningen av nyord

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Ingela Söderman; [2021]
  Nyckelord :nyord; nyordsbildning; användning av nyord; skillnad mellan åldersgrupper;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks användningen av ett urval av nyord ur Språkrådets nyordslistor från 2015–2019. Syftet med undersökningen är att se hur stor kännedomen om nyord är, hur väl de kan förklaras, hur utbredd användningen är samt om det finns skillnader i användning mellan olika åldersgrupper. LÄS MER

 4. 4. Pluralböjning av engelska nyord : En studie av språkanvändares pluralböjning av nyord i förhållande till Språkrådets rekommendationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elin Gosende; [2020]
  Nyckelord :Nyord; substantiv; pluralböjning; enkätstudie; engelska ord;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks, med hjälp av en enkät, hur språkanvändare pluralböjer ett urval engelska substantiv som är nya i svenskan. Substantiven är hämtade ur Språkrådets nyordslistor publicerade mellan 2014 och 2019. LÄS MER

 5. 5. Kramtjuv, mobilzombie, douche och sekundärkränkt : Frekvensanalys av orden från Nyordslistan 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Camilla Villemo Widman; [2020]
  Nyckelord :nyord; etablering; tidning; Twitter; frekvens; etablerade ord; vanliga ord; sällsynta ord; döda ord.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine which of new words presented in Nyordslistan are established in the language since 2012. Source text for this essay are seven Nyordslista published between 2012 and 2018. The study analyses the frequency of the new words in newspapers and on Twitter using two databases, Mediearkivet and Korp. LÄS MER