Sökning: "Nyproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 296 uppsatser innehållade ordet Nyproduktion.

 1. 1. Faktorer som påverkar bostadspriserna i Sveriges storstadsregioner - En empirisk undersökning om vilka effekter fundamentala faktorer har på bostadspriser med fokus på arbetslöshet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jasmine Jansson; Khaled Jrideh; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka effekten av makroekonomiska och sociodemografiska faktorer på bostadspriserna i Sveriges storstadsregioner mellan 2010–2019. De faktorer som undersökts är: arbetslöshet, inkomst, bolåneränta, befolkningstäthet och nyproduktion av bostäder. LÄS MER

 2. 2. Ett bättre konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter : En genomgång av de ändringar som föreslås i SOU 2017:31 och prop. 2021/22:171

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Philip Arm; Oskar Andersson; [2022]
  Nyckelord :Affärsjuridik; Affärsrätt; Prop. 2021 22:171; Bostadsrättslagen; Bostadsrätt; SOU 2017:31; Bostadsrättsförening; Bostad; Nyproducerad; Nyproducerad bostadsrätt; Konsumentskydd;

  Sammanfattning : Ett köp av en nyproducerad bostadsrätt är en tidskrävande process som består av flera olika steg. Det är också en transaktion som står för ett stort värde. LÄS MER

 3. 3. Föråldrad lagstiftning och traditionell bransch - hur kan fastighetsbranschen bemöta utmaningarna med delade ytor?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jakob Johansson Streijffert; Ella Svensson; [2022]
  Nyckelord :affärsmodell; delningsekonomi; delningskoncept; hyreslagen; hyresavtal; kommersiella fastigheter; kommersiella lokaler; mervärdesskattelagen; moms; coworking; delade ytor; samutnyttjade ytor; cirkulär ekonomi; frivillig skattskyldighet; flexibla avtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Delningsekonomi är ett växande fenomen i samhället. Kortfattat handlar delningsekonomi om att använda underutnyttjade resurser bättre genom att dela. Att dela ytor kan innebära en mer effektiv användning av befintliga byggnader vilket potentiellt kan minska behovet av nyproduktion. LÄS MER

 4. 4. Påverkande faktorer för värdering av bostadsrätter : En studie om påverkansfaktorer efter Covid – 19 pandemin

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Sebastian Zava; [2022]
  Nyckelord :Property development; Condominiums; determining factors för property; Covid-19 pandemic; remote work; housing preferences; Fastighetsutveckling; bostadsrätter; värde faktorer för fastigheter; Covid-19 pandemin; Distansarbete; boendepreferenser;

  Sammanfattning : Sverige har under Covid-19 pandemin upplevt stora prisökning på bostadsrätter. Detta har skett till följd av förändring i vårt boende, då många har arbetat hemifrån och haft sina sociala liv förändrat av restriktionerna. därmed har folk spenderat mer tid hemma och samtidigt haft mer av sin budget att spendera på boende. LÄS MER

 5. 5. Avvikelser vid projektering av installation och inredning i kök : En analys av uppkomna avvikelser vid planering, projektering och produktion av köksinredning och vitvaror i nyproduktion av bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Theodor Sandin; Viktor Forsmark; [2022]
  Nyckelord :Avvikelser; kök; passbitar; projekteringsfel; bygghandling; relationshandling; byggsektorn; köksleverantör; IFC; VDC; ICE;

  Sammanfattning : Inom byggsektor orsakar fel, skador och brister extrakostnader på mellan 83 och 111 miljarder kronor varje år. De kostnaderna grundar sig ofta i fel som kan ses som små och därmed lätta att åtgärda på plats, men som när de adderas ihop innebär stora konsekvenser. LÄS MER