Sökning: "Nystan"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Nystan.

  1. 1. Ögonblick av närvaro

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

    Författare :Hanna Larsson; [2018-08-16]
    Nyckelord :Konst; Textilkonst; Textil; Virka; Virkning; Nystan; Blå; Indigo; Närvaro; Terapi; Psykisk hälsa; Historia; Kvinnohistoria;

    Sammanfattning : Mitt arbete handlar om närvaro, jag har genom olika arbetsmetoder virkat objekt som kapslat in min upplevelse av de ögonblicken.Virkningarnas gråblå monokroma nyanser skapar en underliggande ton av skörhet. Den svaga vibrationen balanseras av garnets öglor som låser varandra och bildar ett starkt sammanhållet material. LÄS MER