Sökning: "Nytt land"

Visar resultat 1 - 5 av 334 uppsatser innehållade orden Nytt land.

 1. 1. Äldre kvinnors upplevelse av sfi studieväg 2 med fokus på ålder, andraspråksinlärning, motivation och integration

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Torbjörn Hallgren; [2021-09-29]
  Nyckelord :sfi; svenska; andraspråksinlärning; ålder; motivation; integration; instrumentell motivation; kvinnor; äldre kvinnor; undervisning;

  Sammanfattning : Den här studien tittar på hur fem arabisktalande äldre kvinnliga elever inom sfi säger att de uppfattar den utbildning de går i, med fokus på att deras progression har stått stilla eller gått mycket långsamt framåt. Studien försöker förstå varför, och tittar på detta utifrån dessa frågor: Vad är dessa kvinnors erfarenhet av att vara elever på sfi inom spår 2? Hur säger sig denna grupp av kvinnor uppleva situationen de befinner sig i, som språkinlärare i ett nytt land och hur motiverade säger sig denna grupp av kvinnor vara när det kommer till att lära sig svenska, samt inom vilka sociala områden vill de kunna tala svenska?Resultatet visar att kvinnorna gillar sfi och de saknar inte motivation, de saknar inte vilja till integration och de har flera sociala områden de vill investera i för att kommunicera på svenska. LÄS MER

 2. 2. Drönares roll inom sjukvårdsdistribution

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Tegelskär; Josef Larsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Drönare; Sista-milen; Sjukvårdsdistribution; Vaccinering; Kylkedja;

  Sammanfattning : Drönare eller unmanned aerial vehicle (UAV) är en bransch som växer kraftigt och som börjar användas inom allt fler områden. Drönares förmåga att snabbt förflytta små mängder gods över kortare distanser med besvärlig terräng har gjort att fler länder och företag har blivit intresserade av att använda dessa som ett komplement till traditionella transporter av sjukvårdsmaterial och därmed överkomma sista-milen problematiken. LÄS MER

 3. 3. Varför har inte e-röstning implementerats i Sverige? : En jämförande studie om e-röstning i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Nathalie Olsson; Rehnberg Alva; [2021]
  Nyckelord :Elektronisk röstning; Estland; Röstningssystem; E-röstningskrav;

  Sammanfattning : Hade en fungerande demokrati som Sverige gynnats av att byta röstningssystem och använda sig av elektronisk röstning? År 2013 diskuterades det på en nationell politisk nivå om e- röstning var något som skulle införas i Sverige, men sen utredningen släpptes har inget nytt hänt inom området. Denna studie undersöker varför ett digitaliserat land som Sverige inte har infört e-röstning. LÄS MER

 4. 4. Samma rätt men inte samma möjlighet - En kritisk granskning avseende kvinnliga människohandelsoffers möjligheter att beviljas uppehållstillstånd i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Klahr; [2021]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; migrationsrätt; migration law; människohandel; trafficking; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Människohandel för sexuella ändamål är ett stort problem i diskursen om mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan könen. Det är framförallt kvinnor och flickor som faller offer för denna typ av brottslighet. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeutiska Interventioner För Vuxna Flyktingar : En Scoping Review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Deema Said; Juliana Babana; [2021]
  Nyckelord :Asylum seekers; culture; meaningful activities; occupational therapy; treatment; Arbetsterapi; asylsökande; behandling; kultur; meningsfulla aktiviteter;

  Sammanfattning : Antalet flyktingar ökar i dagens samhälle och när de anländer till ett nytt land finns det en risk att de berövas nödvändiga eller meningsfulla aktiviteter. Orsaken till att de drabbas av aktivitetsberövning är på grund av olika faktorer som språk, miljö och kultur. LÄS MER