Sökning: "Nyttjandegrad"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Nyttjandegrad.

 1. 1. Förändrad intäktsmodell - Intäktsmodellens påverkan på ett företags affärsfunktioner och cirkularitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Carl Sundgren; Vincent Wilsby; [2022]
  Nyckelord :Intäktsmodell; affärsmodell; cirkulär ekonomi; prenumeration; kontorsmöbler; värdeerbjudande; kundlojalitet; as-a-service; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Förändrad intäktsmodell - Intäktsmodellens påverkan på ett företags affärsfunktioner och cirkularitet. Författare: Carl Sundgren, Industriell Ekonomi 2017, LTH; Vincent Wilsby, Industriell Ekonomi 2017, LTH. Handledare: Ingela Elofsson, Institutionen för produktionsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola. LÄS MER

 2. 2. Critical Decision Factors When Making a Cost-Effective Train Fleet Turnover : A Study in The Swedish Railway Sector

  Master-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Roman Zandi; Roy Khazzaka; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sustainability and availability are two essential terms for many industries when making changes within the supply chain and making decisions regarding which technical solution is most costeffective and brings the most value to the organization. Since these two topics have been growing in recent years, decision-makers need to understand the level of detail and the value these two areas can bring to an organization. LÄS MER

 3. 3. Markanvisningar som verktyg för att stimulera cirkuläritet och delningsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Fredric Andersson; [2022]
  Nyckelord :Markanvisning; urvalskriterium; exploatering; cirkulär ekonomi; delningsekonomi; fastighetsutveckling; kommunala särkrav; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur markanvisningar kan användas som ett verktyg för att stimulera förekomsten av cirkuläritet och delningsekonomi vid ny bebyggelse. Syftet med cirkulär ekonomi är att minimera utvinningen av nya resurser, genom att produkter och material behålls, återanvänds och återvinns i så stor utsträckning som möjligt. LÄS MER

 4. 4. Fjällstuga som permanentbostad : Hur kan fritidshus med permanentbostäders krav gynna Åre kommun i framtiden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Caroline Ölund; [2021]
  Nyckelord :Fritidshus; permanentbostad; utformningskrav; energikrav; tillgänglighetskrav.;

  Sammanfattning : På cirka 130 år har Åre gått från ett mindre jordbrukssamhälle till en storskalig turistort med ett ständigt ökande utbud av aktiviteter och växande näringsliv, vilket gör att antalet turister och personer som bosätter sig permanent inom kommunen ökar. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur bostäder inom kommunen kan utformas för att fungera som både fritidshus och permanentbostäder, då gränsen mellan de olika boendeformerna sägs suddas ut alltmer och då allt fler fritidshus inom kommunen antas bli permanentade i framtiden. LÄS MER

 5. 5. Håltagning i limträbalkar : Påverkan och dimensioneringsförändringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Ludvig Sundqvist; Samuel Söderstedt; [2021]
  Nyckelord :limträ; limträbalk; håltagning; konstruktionsvirke; bärförmåga; hållfasthet; förstärkning; böjmoment; skjuvning; nyttjandegrad; stål; stålbalk; dimensionering;

  Sammanfattning : Approximately one fifth of Sweden’s total emissions of greenhouse gases originate from the construction and real estate sector. In order to minimize the climate footprint in the construction industries, the endeavor is to use as environmentally friendly and sustainable processes and materials as possible. LÄS MER