Sökning: "Nyutexaminerade sjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden Nyutexaminerade sjuksköterskor.

 1. 1. Stödet som behövs En intervjustudie med nyutexaminerade sjuksköterskor om vad som krävs för att de ska känna sig trygga inom ordinärt boende

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Andgren Ullberg; Kayoumars Moradibanyarani; [2021-03-30]
  Nyckelord :Hemsjukvård; Kvalitativ intervju; Nyutexaminerade sjuksköterskor; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemsjukvården utgör den största delen av Sveriges hälso-och sjukvård. Att arbeta inom hemsjukvården i ordinärt boende kommer med många utmaningar då sjuksköterskan måste anpassa sig till de olika förutsättningar som kommer med att vara i en annan persons hem. LÄS MER

 2. 2. Den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser av första året i yrket.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Molly Nordangård; My Sjögren; [2021-02-26]
  Nyckelord :första året; novis till expert; nyutexaminerad sjuksköterska; transition; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier poängterar att den nyutexaminerade sjuksköterskan upplevsotillräcklig efter examen. Samtidigt ser vi i samhället höga förväntningar på hur hen bör prestera som legitimerad sjuksköterska och en massiv efterfrågan av kompetens, flexibilitet och intensivt arbete. LÄS MER

 3. 3. Rädd att göra fel : Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av stress kopplat till patientsäkerhetsperspektivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Tommy Davidsson; Stefan Elfstrand; [2021]
  Nyckelord :nyutexaminerade sjuksköterskor; upplevelser; stress; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Det patientnära arbetet bygger på att ge en trygg och säker vård. WHO, Socialstyrelsen och patientsäkerhetslagen har dikterat upp krav och villkor över vad som anses ligga inom ramen för ett patientsäkerhetsarbete. Att vara nyutexaminerad sjuksköterska innebär att hen har samlat på sig goda förkunskaper om det kommande yrket. LÄS MER

 4. 4. Den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse av stöd : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Jeansson; Josefin Harrysson; [2021]
  Nyckelord :Nyutexaminerad sjuksköterska; arbetsplats; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans huvudområde är att leda och ha ansvar över omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskans arbete påverkas idag av bristen på sjuksköterskor, hög omsättning av patienter och hög arbetsbelastning. Samtidigt ska en god vårdkvalitet och en bra patientsäkerhet bibehållas. LÄS MER

 5. 5. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress det första året efter yrkesexamen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rebecca Augustsson; Johanna Järås; [2021]
  Nyckelord :Nyutexaminerad sjuksköterska; arbetsrelaterad stress; omvårdnad;

  Sammanfattning : Nyutexaminerade sjuksköterskor ställs inför stora utmaningar i sitt nya yrke. Att utsättas för arbetsrelaterad stress den första tiden inom yrket ledde till att många sjuksköterskor valde att lämna vårdyrket. Sjuksköterskan har ett ansvar att främja hälsa likväl patientens säkerhet. LÄS MER