Sökning: "OCEAN"

Visar resultat 1 - 5 av 726 uppsatser innehållade ordet OCEAN.

 1. 1. Insights Into Wind Profile Characteristics in the Arctic Marine Boundary Layer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Charlotte Sophie Gausa; [2024]
  Nyckelord :Arctic; wind profile power law; MOST; boundary layer; low level jets; sea ice; vindprofil; Arktis; gränsskikt; vindenergi; låghöjdsvindar; havsis;

  Sammanfattning : The atmospheric boundary layer in the Arctic is essential for the understanding of climate change and improving regional weather prediction. The aim of this study is to investigate to which degree wind speed profiles retrieved in the Arctic agree with well known wind profile concepts and understand which local impact factors influence the wind speed profile. LÄS MER

 2. 2. Narrationen ett kallt hav och 60 år bort : En komparativ narrativanalys om kalla kriget mellan svenska och brittiska läroböcker från 1959 till 2020

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Albin Nensén; [2024]
  Nyckelord :Kalla kriget; Sverige; Storbritannien; narrativ; läroböcker; gymnasium;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the narration between Swedish and British textbooks in history differs, with focus on the era of the Cold War. This study will also examine how the narration between countries has developed in history textbooks between 1959 and 2020, with three textbooks from each country. LÄS MER

 3. 3. "Med stora vackra guldbokstäver" : En motivstudie av människan och döden i Anna Greta Wides Nattmusik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Isa Lindström; [2024]
  Nyckelord :Anna Greta Wide; Nattmusik; man; death; study of motifs; poetry analysis; Anna Greta Wide; Nattmusik; människan; döden; motivstudie; lyrikanalys;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen gör jag en motivstudie av människan och döden i Anna Greta Wides debutsamling Nattmusik (1942). Jag lyfter dikter som tar upp dessa motiv och undersöker såväl motiven för sig som hur de samspelar med varandra. Avstampet sker i kritikernas samtida mottagande av samlingen. LÄS MER

 4. 4. Exploring Attachment Dynamics: Implications for Overgeneralized Memory and Rumination

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ocean Bouey; [2024]
  Nyckelord :Overgeneralized memory; attachment anxiety; attachment avoidance; rumination; narrative memory task; Social Sciences;

  Sammanfattning : Objective and Methods: This thesis investigates the relationship between insecure attachment (anxiety and avoidance), rumination, and overgeneralized episodic memory retrieval in nonclinical adults, addressing the potential moderating role of rumination in the attachment- overgeneralization link. A community sample of 41 Swedish-speaking women participated in a narrative memory task involving attachment and non-attachment narratives. LÄS MER

 5. 5. Modeling wave behavior with linear wave theory

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Elsa Renström; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aimed to look at the behaviours of the water beneath waves from a modeling and simulations point of view. We have investigated how to use Linear wave theory (LWT) to model the kinematic movements in water governed by free ocean waves. The model assumes the surface to consist of a superposition of sinusoidal waves. LÄS MER