Sökning: "OCR"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet OCR.

 1. 1. TikToks Påverkan: En studie om recensioners påverkan på TikTok-användare : - Inom Elektronisk Word-Of-Mouth

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lorita Maqedonci; Vanesa Voca; [2024]
  Nyckelord :EWOM; positiv negativ WOM; e-handel; OCR; IACM; TikTok; och sociala medier;

  Sammanfattning : Titel: TikToks Påverkan: En studie om recensioners påverkan på TikTok-användare – Inom elektronisk Word-Of-Mouth. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Lorita Maqedonci och Vanesa Voca Handledare: Martin Ahlenius Datum: 2024 - Januari Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur recensioner på TikTok påverkar användare genom elektronisk Word-Of-Mouth (eWOM). LÄS MER

 2. 2. Real time Optical  Character Recognition  in  steel  bars  using YOLOV5

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Monica Gattupalli; [2023]
  Nyckelord :Deep learning; Object detection; Tesseract OCR; YOLOV5; YOLOV5- obb;

  Sammanfattning : Background.Identifying the quality of the products in the manufacturing industry is a challenging task. Manufacturers use needles to print unique numbers on the products to differentiate between good and bad quality products. However, identi- fying these needle printed characters can be difficult. LÄS MER

 3. 3. Automatic compilation and summarization of documented Russian equipment losses in Ukraine : A method development

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Carl Zaff; [2023]
  Nyckelord :Russian Equipment loss; Russo-Ukrainian War; Method development; Machine learning; Tesseract OCR; Oryxspioenkop; OSINT; Ryssland; Materielförlust; Rysk-ukrainska kriget; Metodutveckling; Maskininlärning; Tesseract OCR; Oryxspioenkop; OSINT;

  Sammanfattning : Since the Russian invasion of Ukraine on the 24th of February 2022 – most of the United Nations have, in one way or another, participated in the most significant war of many decades. The war is characterized by Russia’s atrocious war crimes, illegal annexations, terror, propaganda, and complete disrespect for international law. LÄS MER

 4. 4. Utveckling och utvärdering av en automatiseringslösning hos Etteplan : En lösning på ett repetitivt arbetsmoment

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Albin Fernström; [2023]
  Nyckelord :Automatisering; Python; OCR; Design Science Research; utvärdering; dokumentgranskning;

  Sammanfattning : Allt fler företag letar efter effektiva sätt att utföra repetitiva uppgifter. Författaren kom i kontakt med företaget Etteplan, som manuellt granskar olika handlingar (dokument) för att hitta och notera eventuella felaktigheter. LÄS MER

 5. 5. Prisestimering på bostadsrätter : Implementering av OCR-metoder och Random Forest regression för datadriven värdering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Sofia Lövgren; Marcus Löthman; [2023]
  Nyckelord :OCR; Optical Character recognition; Random Forest regression; price estimation; housing cooperatives; machine learning; OCR; Optisk teckenigenkänning; Random Forest regression; Prisestimering; Bostadsrätter; Maskininlärning;

  Sammanfattning : This thesis explores the implementation of Optical Character Recognition (OCR) – based text extraction and random forest regression analysis for housing market valuation, specifically focusing on the impact of value factors, derived from OCR-extracted economic values from housing cooperatives’ annual reports. The objective is to perform price estimations using the Random Forest model to identify the key value factors that influence the estimation process and examine how the economic values from annual reports affect the sales price. LÄS MER