Sökning: "OEM"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet OEM.

 1. 1. Development of a Forecasting Model for Original Equipment Manufacturer (OEM) Components - A Design Science Study at Tetra Pak

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Faruk Kodzaga; Giacomo Daniele; [2022]
  Nyckelord :Forecasting Model; OEM; Opportunity Pipeline; Forecasting Accuracy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Development of a Forecasting Model for Original Equipment Manufacturer (OEM) Components. A Design Science Study at Tetra Pak. LÄS MER

 2. 2. Transforming towards “PaaS” offerings : Areas of concern for OEMs & Transformation Readiness Scale

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ali Jumaa; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the project is to investigate and gain knowledge about the process of transforming OEMs’ business structures from a transactional business to a result-oriented product service system or a performance as a service offering. Companies from various market segments have started to offer their customers result-oriented offerings to prolong the life cycle of their products and promote longer customer relationships to secure future business. LÄS MER

 3. 3. Implementering av återtillverkning baserat på fyra perspektiv

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Emma Brehmer; Thomas Sjögren; [2022]
  Nyckelord :Remanufacturing; Implementation of remanufacturing; Remanufacturing and industry 4.0; Återtillverkning; Implementering av återtillverkning; Återtillverkning och industri 4.0;

  Sammanfattning : I samband med dålig praktisk implementeringsgrad av den cirkulära metoden återtillverkning, var målet med arbetet att konstruera en modell som kan användas av företag i syfte att implementera återtillverkning. Modellen konstruerades utifrån perspektiven grunder och optimering. LÄS MER

 4. 4. Service Networks as an Enabler for Servitization : Challenges that emerge and capabilities needed when operating in a service network

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Martin Helamb; Daniel Allard; [2022]
  Nyckelord :Service networks; Servitization; Product-service-systems; PSS; PSS Capabilities;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study is to explore the challenges that emerge and the capabilities needed when operating within a service network to achieve servitization. In doing so, we provide a contingency framework that presents seven capabilities that mitigate five potential challenges that emerge when operating in a service network, enabling a smoother journey towards servitization. LÄS MER

 5. 5. Understanding The Business Value Of Customer Data From Connected Services - An exploratory case study of what business value an emerging automotive OEM can create from customer data generated by connected services

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Clara Segerstedt; Jessica Svedberg; [2021-07-09]
  Nyckelord :business value; value creation; customer data; connected services; vehicle connectivity;

  Sammanfattning : The rapid development of connectivity accelerated by a myriad of emerging technologies contribute to an ever-growing volume of data in which companies have realized the need for, and value of, becoming data-driven. Data, and more specifically, customer data, is thus a promising area for transforming insights into actions which identifies new value creation opportunities to enhance business performance. LÄS MER