Sökning: "OFC"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet OFC.

 1. 1. Produktions- och konstruktionsanalys av acceleratortekniska komponenter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Anders Andersson; Mike Olsson; [2013]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A particle accelerator consists of a large number of components, which among other things includes several acceleration modules, which consists of one or several cavities. A cavity is a complex and essential part in the accelerations process and is usually made of oxygen-free copper (OFC) or niobium. LÄS MER

 2. 2. Smooth area preserving isotopies of self transverse immersions of S¹ into R²

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Cecilia Karlsson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Let C and C′ be two smooth self transverse immersions of S1 into R2. BothC and C′ divide the plane into a number of disks and one unbounded component.An isotopy of the plane which takes C to C′ induces a 1-1 correspondence betweenthe disks of C and C′. LÄS MER

 3. 3. Kapitalflöden till skatteparadis : En modelskapande undersökning av finansiella offshorecentra och ekonomisk brottslighet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Alvin Wendelius; [2008]
  Nyckelord :Skatteparadis; Ekobrott; Kapitalflöden; Ekonomisk brottslighet; Offshore; OFC; Anseendeförlust; Skatteeffekt; Finansiell politik; Skattepolitik; Skatterådgivning;

  Sammanfattning : Finansiella offshorecentra, eller skatteparadis som de också kallas i dagligt tal, utvecklades som ett alternativ till mellankrigstidens hårt reglerade finansiella marknader. Skatteparadisen har ansetts utgöra räddningen för välbärgades rikedomar genom låga/avsaknad av skatter och en stark banksekretess, medan andra betraktar dem som platser där brottslingar och terrorister tillåts tvätta pengar och finansiera sin verksamhet genom förvaringsplats av kapital. LÄS MER