Sökning: "OFP"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet OFP.

 1. 1. Simulering av defekten “charge weld” analyserad mot verkligheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Anton Larsson; Oliver Prytz; [2021]
  Nyckelord :Charge Weld; Defekt; Aluminium; Strängpressning; OFP; oförstörande provningsmetoder;

  Sammanfattning : Inom strängpressning av aluminium uppstår defekten charge weld vid byte av göt, då det gamla materialet sammanbinds med det nya. Denna defekt medför bland annat försämrad hållfasthet hos materialet. Med en ökad användning av aluminium i världen ökar även kvalitetskraven hos användarna. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av ultraljud- och virvelströmsbaserad mätprob samt tjockleksmätningsinstrument för kombinerade material

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Mikael Lindorf; [2020]
  Nyckelord :Non-destructive evaluation; Eddy currents; Oförstörande provning; Virvelströmmar;

  Sammanfattning : Det här arbetet har utförts hos Sandvik SMT OFP och handlar om vidareutvecklingen av en prototypenhet som kombinerar EC- och UT-prober. Båda dessa mättekniker tillhör den överhängande gruppen som kallas oförstörande provning och är menade att felsöka material utan att inverka negativt på dem. LÄS MER

 3. 3. Characterisation of Potential Inhibitors of Calmodulin from Plasmodium falciparum

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Alexandra Iversen; Ebba Nordén; Julia Bjers; Filippa Wickström; Martin Zhou; Mohamed Hassan; [2020]
  Nyckelord :Plasmodium falciparum; Calmodulin; Malaria; Trifluoperazine; Calmidazolium; Artemisinin; Fentanyl derivatives; Modelling; Docking; Bioinformatics;

  Sammanfattning : Each year countless lives are affected and about half a million people die from malaria, a disease caused by parasites originating from the Plasmodium family. The most virulent species of the parasite is Plasmodium falciparum (P. falciparum). LÄS MER

 4. 4. Reparation av inbyggda stålbalkar : Ekonomiska och tidseffektiva förstärkningsmetoder med låg klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Linnéa Björling; Alicia Diaz Gardell; [2019]
  Nyckelord :Pore cluster; Weld; Defective weld; Strengthening; NDT; Nondestructive testing; Steel frame; Embedded steel beam; Reinforcement method.; Porer; Porsamling; Defekt svets; Svets; Stål stommaterial; OFP; Oförstörande provning.;

  Sammanfattning : CE-märkta stålbalkar byggdes in i två konstruktioner innan det upptäcktes att det fanns porer i hattbalkarnas svets. Den defekta svetsen innebar att byggnadernas bärförmåga inte kunde garanteras. Kunskapen kring inbyggt stål stommaterial med defekt svets är liten. LÄS MER

 5. 5. Cykloserins och ceftazidim/avibaktams effekt på multiresistenta gramnegativa bakterier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Åsa Götesson; [2018]
  Nyckelord :Multiresistenta bakterier; buljongspädningsmetod; MIC-bestämning; ESBL; cykloserin; ceftazidim avibaktam;

  Sammanfattning : Multiresistenta gramnegativa bakterier (MRGN) som Escherichia coli och Pseudomonas aeruginosa utgör ett globalt hälsoproblem och på grund av resistensutveckling hos bakterierna behövs nya behandlingsalternativ. Extended Spectrum β-Lactamase (ESBL) är vanligt förekommande hos MRGN och det finns olika typer av ESBL (exempelvis ESBLA och ESBLCARBA). LÄS MER