Sökning: "OHE"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet OHE.

 1. 1. Översättning och pilotstudie av CMPS-F : utvärdering av akut postoperativ smärta hos katter som genomgår ovariehysterektomi

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Joanna Kulle; Cornelia Nylander; [2018]
  Nyckelord :katt; smärta; instrument; utvärdering; poäng;

  Sammanfattning : Att utvärdera smärta hos katt kan vara en stor utmaning, men med hjälp av ett validerat smärtutvärderingsinstrument kan det underlättas. Inom djursjukvården är det av betydelse att djuren är adekvat smärtlindrade för att inte utsättas för onödigt lidande. LÄS MER

 2. 2. Topikal administrering av lidokain över mesovarium vid ovariehysterektomi på katt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Ovariehysterektomi; OHE; Katt; Lidokain; Tropikal; Lokalbedövning; Mesovarium;

  Sammanfattning : Feline ovariohysterectomy (OHE) is a common surgical procedure in veterinary medicine. This procedure is assumed to cause moderate pain. LÄS MER

 3. 3. Antibiotikaanvändning vid kirurgisk behandling av pyometra hos hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sara Larsson; [2018]
  Nyckelord :Pyometra; livmoderinflammation; hund; antibiotika; retrospektiv;

  Sammanfattning : Pyometra is defined as a bacterial uterine infection with accumulation of pus in the lumen. The disease affects middle-aged to older non-spayed female dogs. Pyometra is a serious disease which can lead to life-threatening complications such as peritonitis and sepsis. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av postoperativa sårinfektioner efter ovariehysterektomi på friska tikar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Viktoria Wiss; [2017]
  Nyckelord :ovariehysterektomi; kastration; postoperativ sårinfektion; sårkomplikation;

  Sammanfattning : Ovariehysterektomi (OHE) är ett rutiningrepp på djurkliniker och är det vanligaste ingreppet för att kastrera tikar. Liksom vid alla kirurgiska ingrepp är postoperativa sårinfektioner en komplikationsrisk och observeras hos 2,2-5,7 % av patienterna. LÄS MER

 5. 5. Akuta sår på hund : sårvård samt förslag på lämpliga hemgångsråd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Julia Eldh; [2016]
  Nyckelord :akuta sår; sårvård; hund; hemgångsråd; djursjukskötare;

  Sammanfattning : Djursjukskötare kan tilldelas ett stort ansvar vid sårvård, det är därför viktigt med goda kunskaper inom sårläkning. Genom att följa samma evidensbaserade sårvårdsrutiner kan djurkliniker erbjuda en högkvalitativ vård där alla patienter får samma goda omvårdnad. LÄS MER