Sökning: "OHI-certification"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet OHI-certification.

  1. 1. Hästunderstödda insatser - OHI-certifierade arbetsterapeuters, fysioterapeuters & sjuksköterskors perspektiv på interventionens betydelse för klientens aktivitetsförmåga

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Isabelle Lindström; Daniella Brink; [2020]
    Nyckelord :Arbetsterapi; Aktivitetsförmåga; Hästunderstödda insatser; OHI-certifiering; Occupational therapy; Occupational performance; Equine assisted therapy; OHI-certification; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Olika faktorer utgör en persons förmåga till att utföra aktiviteter, dvs. en persons aktivitetsförmåga. Hästunderstödda insatser (HUI) är en typ av aktivitet och behandlingsform. För bästa effekt bör den utföras av en utbildad ridterapeut. LÄS MER