Sökning: "OLA JUTNER"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden OLA JUTNER.

 1. 1. Positionering av ekologiska certifieringsmärken - Konsten att skapa ett säljande budskap

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Jensen; Ola Jutner; [2007]
  Nyckelord :Positionering; certifieringsmärke; varumärke; ekologiska livsmedel; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka KRAV-märkets positionering samt att uppnå en ökad teoretisk förståelse kring positionering av certifieringsmärken generellt. Samtidigt utvärderar uppsatsen hur pass väl den konventionella varumärkesteorin, rörande begreppet positionering, passar för ett certifieringsmärke av KRAV:s slag. LÄS MER

 2. 2. Entreprenörens förhållande till riskkapital och möjligheter till att skapa tillväxt

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ola Jutner; Marie Helene Jansdotter; Johan Ericson; [2007]
  Nyckelord :Entreprenörskap; Riskkapital; Tillväxt; Små nyföretagande; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Resultat: Den mest intressanta och helt oförväntade aspekten som framkommit under uppsatsens framskridande var att tidsåtgången till att hantera riskkapitalet klart ansågs som det största problemet och negativa faktorn förknippat med riskkapitalet enligt entreprenörerna. Det positiva som framhölls var den kompetens som de externa ägarna bidragit med samt att externa krav på redovisning ökade strukturen i bolagen. LÄS MER