Sökning: "OLI"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet OLI.

 1. 1. The OpenXO. 3D Printed Modular Exoskeleton Segment

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Árni Þór Þorgerirsson; [2023]
  Nyckelord :Exoskeleton; Open-Source; Fused Filament Fabrication FFF ; Cycloidal Drive; OpenXO; precision fabrication;

  Sammanfattning : Exoskeletons are wearable devices that enhance or supplement the user’s natural abilities. They have been demonstrated to be efective in alleviating pain, reducing work related injuries, improving working conditions, and can play a pivotal role in improving recovery times and recovery outcomes. LÄS MER

 2. 2. Utlandsinvestering, den bättre vägen? : En kvantitativ studie om utlandsinvesteringar och dess påverkan på svenska företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jouil Amsih; Ioannis Kessidis; [2023]
  Nyckelord :Tobin’s Q; ROE; ROA; EPS; EBITDA; FDI; OLI; MNE; Tobin’s Q; ROE; ROA; EPS; EBITDA; FDI; OLI; MNE;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att beskriva och analysera skillnaden mellan företagens finansiella prestation och utländska direktinvesteringar utifrån valda nyckeltal. Metod: Forskningen syftar till att vara objektiv och använda databasen Orbis för att mäta kvantitativa metoder och hålla sig inom den deduktiva ansatsen. LÄS MER

 3. 3. Förskolans modersmålsstöd utan finska pedagoger : Från ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Ulla Garvén; [2022]
  Nyckelord :modersmålsstöd; tvåspråkighet; finska språket; minoritetsspråk; föräldrars åsikter; enkätstudie;

  Sammanfattning : Läroplanen för förskolans strävansmål gör att arbetet kring modermålsutvecklingen kommer upp till diskussion allt mer. I studiens region har yttre stöd i form av modermålspedagoger tagits bort och uppdraget ligger nu enbart på förskolans pedagoger. Barn med annat modersmål än svenska är en utmaning för pedagogerna. LÄS MER

 4. 4. The use of advantages within emerging market enterprises to 'plug' institutional voids

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Lina Jatko; [2022]
  Nyckelord :Institutional voids; Emerging market; Emerging market enterprises;

  Sammanfattning : Emerging market enterprises (EMMs) are on the rise and are quickly becoming significant contributors to the global economy. The fast-paced growth of EMMs generates an interest in understanding the impact of home country advantages that EMMs have and how they use them. LÄS MER

 5. 5. Att synliggöra språk genom visuella redskap : En kvalitativ studie om flerspråkighet i förskolans fysiska miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Evelina Alatalo; Mathilda Wallo; [2022]
  Nyckelord :alternative communication; multilingualism; physical environment; visual language; fyysinen ympäristö; monikielisyys; vaihtoehtoiset kommunikaationemetelmät; visuaalinen kieli; alternativa kommunikationssätt; flerspråkighet; fysisk miljö; visuellt språk;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att synliggöra material som kan främja flerspråkighet i förskolans fysiska miljö. Forskningsfrågorna som besvaras handlar om vad som framställs i miljön för att stödja flerspråkighet, för vem miljön är tillgänglig ur ett flerspråkigt perspektiv samt vilka språk somframträder i miljön och hur ofta dessa förekommer. LÄS MER