Sökning: "OLIVIA HAGBRAND"

Hittade 1 uppsats innehållade orden OLIVIA HAGBRAND.

  1. 1. Är morsan för gammal för sociala medier?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

    Författare :CHARLOTTA PETERSSON; OLIVIA HAGBRAND; [2011]
    Nyckelord :segmentering; segmentation; social media; social networks; age; communication; sociala medier; sociala nätverk; åldersgrupper; kommunikation;

    Sammanfattning : Ett av de mest omtalade fenomenen de senaste åren har varit den snabba utvecklingen av digitala medier och sociala nätverk. Teknologin har utvecklats från att ha varit något som användes ibland och var till för arbete och underhållning, till att vara en stor del av livet och för vissa en nödvändighet. LÄS MER