Sökning: "OMNI-kanaler"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet OMNI-kanaler.

 1. 1. Hur den fysiska sportbutiken hanterar digitala utmaningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Adam Kastenbom; Nils Ihse; [2020]
  Nyckelord :Omni-kanaler; marknadsföring; digitalisering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med en ökad förståelse för hur digitaliseringen har påverkat butiker inom sportbranschen. Detta har studerats genom att undersöka vilka utmaningar sportbutiker ser med digitaliseringen samt på vilka sätt sportbutiker tar sig an dessa utmaningar med hjälp av en omnikanal-strategi. LÄS MER

 2. 2. Showrooming – Hur konsumenter interagerar mellan multipla kanaler på individuell nivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Johansson; Natalie Tajallaei; [2017]
  Nyckelord :Showrooming; webrooming; multi-channel; omni-channel; buying process; Showrooming; Webrooming; multi-kanaler; omni-kanaler; köpprocess;

  Sammanfattning : That a consumer is going through multiple trade channels during a single purchase are being more normal than ever. A Danish bridal store has been in media saying that the owner will start to charge the consumers when they try on the dresses in the store. LÄS MER

 3. 3. Framtidens kanaler : En studie av konsumentbeteende i livsmedelsföretagens omni-kanaler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emil Nyman; [2016]
  Nyckelord :Omni-channel; consumption value; channel integration; buying process; social; utilitarian and hedonic consumption values; Omni-kanal; konsumtionsvärde; kanalintegration; köpprocess; sociala; utilitaristiska och hedoniska konsumtionsvärden;

  Sammanfattning : Syftet för studien är att öka förståelsen för den valda konsumentgruppens konsumentbeteende i livsmedelsföretagens omni-kanaler. Förståelsen för konsumentbeteendet skall ökas genom att se på studiens tre delar, konsumtionsvärde, kanalanvändning och kanalintegration i relation till köpprocessen. LÄS MER

 4. 4. Konsumenters användande av OMNI-kanaler : En studie om högengagemangsprodukter och lågengagemangsprodukter kopplat till OMNI-kanaler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mårten Magnusson; Niklas Tidholm; [2015]
  Nyckelord :OMNI-channels; the decision-making theory; high involvement products; low involvement products; mobile application; OMNI-kanaler; köpprocessen; högengagemangsprodukter; lågengagemangsprodukter; mobilapplikation;

  Sammanfattning : OMNI-kanaler är ett ständigt växande fenomen som är nytt för både forskarvärlden samt näringslivet. I takt med att ny teknologi utvecklas och förändras möjliggörs nya sätt att konsumera. I dagsläget har vi människor tillgång till en oerhörd stor mängd information vilket OMNI-kanaler tar tillvara på. LÄS MER

 5. 5. How furniture shopping couldchange through omni-channelretailing and the use of technology-based innovations

  Master-uppsats, KTH/Industriell marknadsföring

  Författare :JOAKIM UDDENFELDT; [2014]
  Nyckelord :Omni-channel; online shopping; multi-channel; furniture shopping; omni-kanaler; online handel; multi-kanaler; möbel handel;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskning är att få en bättre förståelse för de faktorer som påverkar konsumenternas beslutsfattande vid köp av möbler och hur Omni - kanaler och teknologiska innovationer kan bidra till möbelindustrin och hur det påverkar de olika marknadsföringskanalerna och hur det i slutändan kan förändra upplevelsen för kunden. Den teori som har använts i denna studie omfattar områdena Omni  kanaler, marknadsföring och detaljhandel, allmän detaljhandel och dess kundupplevelse , beslut och konsumentbeteende vid köp av möbler, hur sociala medier påverkar marknadsföringen och teknologiska innovationer inom möbelindustrin. LÄS MER