Sökning: "OMXS30"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade ordet OMXS30.

 1. 1. Inkluderingar och exkluderingar i OMXS30 och dess påverkan på aktiers avkastning på kort och lång sikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tim Hansson; Gustav Karlsson; [2021-02-24]
  Nyckelord :Indexeffekten; OMXS30; indexinkluderingar; indexexkluderingar; abnorm avkastning; eventstudie;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att genom en eventstudie undersöka hur förändringar isammansättningen av det svenska börsindexet OMXS30:s påverkar aktiers överavkastning urett kort- och långsiktigt perspektiv mellan 2000–2020. En rad av teorier nyttjades för attanalysera den kvantitativa datan och resultatet visade att inkluderade aktier har en kortsiktigpositiv överavkastning medan exkluderade aktier har en kortsiktig negativ överavkastning. LÄS MER

 2. 2. Can an investor gain positive abnormal return by mimicking insider transactions?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Bodin; Jonatan Tell; [2021-02-24]
  Nyckelord :Nasdaq; OMX Stockholm; Insider Trading; Abnormal Return; OMXS30; Stock Market.;

  Sammanfattning : Background: The efficient market hypothesis is a theory that has been widely debated andstudied during the years. Some agree with the theory, but some disagree. One way to study theefficient market hypothesis is by looking at the possibility to gain positive abnormal return onthe stock market. LÄS MER

 3. 3. Är investerare mindre uppmärksamma till värderelevant information på fredagar? : En kvantitativ studie om fredagseffekten på den svenska kapitalmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabriel Araj; Kaleb Solomon; [2021]
  Nyckelord :Fredagar; Underreaktion; Uppmärksamhet; Distraktion; Onormal avkastning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om investerare på den svenska kapitalmarknaden är mindre uppmärksamma på värderelevant information på fredagar. För att studera detta, undersöker vi kortsiktiga marknadsreaktioner vid publicering av delårsrapporter på fredagar i förhållande till övriga handelsdagar. LÄS MER

 4. 4. Penningmängdstillväxtens påverkan på aktiepriser : En kvantitativ studie om penningmängdstillväxtens påverkan på aktieprisindexet OMXS30

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adrian Wagner; Erik Widell; [2021]
  Nyckelord :Money stock; money growth; stock prices; OMXS30; time series regression; quantity theory; Penningmängd; penningmängdstillväxt; aktiepriser; OMXS30; tidsserieregression; kvantitetsteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt den makroekonomiska kvantitetsteorin påverkar penningmängdstillväxten prisnivån i en ekonomi. Mer specifikt säger kvantitetsteorin att ett positivt samband finns mellan tillväxten av penningmängden och prisnivån. LÄS MER

 5. 5. Decision-making In Mutual Funds During the COVID-19 Pandemic

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Amar Galijasevic; Josef Tegbaru; [2021]
  Nyckelord :Fund managers; Mutual fund; Investment; Decision making; COVID­19; Stock market crash; Market correction; Fondförvaltare; Aktiefond; Investeringar; Beslutsfattande; COVID­19; Börskrasch; Marknadskorrektion;

  Sammanfattning : During the beginning of 2020, the world was struck by the vicious virus COVID­19, forcing societies into lockdown. Demand froze across the board and this was quickly reflected on stockmarkets worldwide. The Swedish stock market index, OMXS30, plummeted around 30% in a matter of weeks. LÄS MER