Sökning: "ORAL HÄLSA"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade orden ORAL HÄLSA.

 1. 1. Att arbeta med kroppsideal i idrott och hälsa - vad innebär det? : En kvalitativ studie om hur lärare på gymnasiet arbetar med kroppsideal

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sebastian Askman; Sofie Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Kroppsideal;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet resonerar kring att arbeta med kroppsideal i undervisningen. Studien är av kvalitativ art och har en läroplansteoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Halitosis och livskvalitet : - en allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Jessica Rönnlöf; Alva Vettebring; [2018]
  Nyckelord :Halitosis; oral health related quality of life; oral malodor; psychological distress; social phobia; Dålig andedräkt; oralhälsorelaterad livskvalitet; psykisk ohälsa; social fobi;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att halitosis ska tas på större allvar och för att de drabbade individerna ska få rätt sorts stöd är det av stor vikt att identifiera samt uppmärksamma halitosis eventuella effekter på livskvaliteten. Syftet: Syftet med studien var att identifiera och sammanställa kunskap kring halitosis eventuella effekter på upplevd livskvalitet med speciellt avseende på oralhälsorelaterad livskvalitet, social ångest och sociala relationer. LÄS MER

 3. 3. Att utföra munvård : Ur vårdpersonalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Madelene Wikström; Susanne Colm; [2018]
  Nyckelord :Experiences; Health care professionals; Literature study; Oral health; Litteraturstudie; Munhälsa; Upplevelser; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med försämrat munhälsotillstånd upplever obehag i munhålan vilket påverkar deras välbefinnande och medverkande i sociala situationer. Risken med ett försämrat munhälsotillstånd är flera och forskning visar ett samband mellan ett försämrat munhälsotillstånd och systematiska sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Hälsoappar till diabetespatienter - hur effektivt är det som hjälp vid behandling och förebyggande av diabetes?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sandra Malmberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Diabetes är en kronisk sjukdom som finns i form av diabetes typ 2 och diabetes typ 1. Den vanliga behandlingen för diabetes typ 2 är främst genom förändrade kost och motionsvanor. Det kan vara aktuellt med medicinering med orala tabletter och i vissa fall insulin. I diabetes typ 1 är behandlingen alltid med insulininjektioner. LÄS MER

 5. 5. Själv-monitorering för ökad motivation till bättre munhälsa : Kan en mobilapplikation vara del av lösningen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Elias Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Själv-monitorering; beteendeförändring; användarcentrerad design; user experience design; personal informatics;

  Sammanfattning : Mobilapplikationer har potential till att hjälpa människor förändra vanor och beteenden av olika slag. I Sverige har vi rätt till avgiftsfri tandvård upp till 22 år och i vissa landsting erbjuds fri tandvård i ytterligare några år utöver det. LÄS MER