Sökning: "ORS"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet ORS.

 1. 1. Efficient Barrier Option Greeks using Automatic Differentation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Gustav Hedin; [2019]
  Nyckelord :Automatic Differentiation; Greeks; Barrier Option; Vibrato Monte Carlo; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Automatic Differentiation (AD) is an effective method for calculation of derivatives. It can evaluate an unlimited number of derivatives to a fixed cost relative to the computing time of the original function. The AD technique is used in many fields for large and complex calculations in order to get accurate values of derivatives fast. LÄS MER

 2. 2. Finns det ett samband mellan patientskattning av allians och tidig förbättring i psykoterapi? - en undersökning inom primärvården

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara-Lisa Albrekt; Ulrika Lindberg; [2018]
  Nyckelord :allians; feedback-informerad terapi; ORS SRS; tidig förbättring i psykoterapi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka ett eventuellt samband mellan allians och förbättring under de första tre samtalen i psykoterapi. Undersökningen utfördes i ordinarie primärvårdsverksamhet och behandlingen var reguljär psykologbehandling med KBT. LÄS MER

 3. 3. Klargörande samtal på familjerådgivningen. Hur hjälper vi någon som är ambivalent - kan en intervention göra en skillnad?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Catarina Marbe; Lisa Wall; [2018]
  Nyckelord :Family counseling; clarification; assignment; contextual marking; Alliance; dropout; Feedback Informed Treatment; FIT; Outcome Rating Scale; ORS; Session Rating Scale; SRS; Familjerådgivning; klargörande; uppdrag; sammanhangsmarkering; allians; avhopp; Feedback Informerad Terapi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien handlade om klargörande samtal på en familjerådgivning i södra Sverige. Syftet var att undersöka hur en begränsad insats, en intervention i form av en sammanhangsmarkering i samtalen gjorde en skillnad i andelen avhopp och percent reaching target, dvs. LÄS MER

 4. 4. Mode Matching Analysis of One-Dimensional Periodic Structures

  Master-uppsats, KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

  Författare :Martin Lindberg; [2018]
  Nyckelord :waveguide; wave propagation; electromagnetic fields; dispersion relation; mode matching; glide symmetry; periodic structures iii; V°agledare; V°agutbredning; elektromagnetiska f¨alt; dispersionsrelation; mod matchning; glid symmetri; periodiska strukturer;

  Sammanfattning : In this thesis, we analyze the electromagnetic wave propagation in waveguidestructuresexhibiting periodical geometry, including glide symmetry. The analysisis performed using a mode matching technique which correlates the different modecoefficients from separate but, connected regions in the structure. LÄS MER

 5. 5. Developing a System for Robust Planning using Linear Temporal Logic

  Master-uppsats, KTH/Reglerteknik

  Författare :Nadine Drollinger; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Human robot-collaborative search missions have gotten more and more attention in recent years.Especially in scenarios where the robot first scouts the scene before sending in human agents. Thissaves time and avoids unnecessary risks for the human agents. LÄS MER