Sökning: "OSM"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet OSM.

 1. 1. A Study of the Viability of Cross Laminated Timber for Residential Construction

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Max Smyth; [2018]
  Nyckelord :CLT; cross laminated timber; timber; building; residential; construction; sustainability; environment;

  Sammanfattning : This report presents an overview into cross laminated timber (CLT) as a construction material and how it compares to traditional methods of construction. CLT is also examined in the context of a move to off-site manufacturing (OSM) and a greater emphasis on sustainability in the construction sector. LÄS MER

 2. 2. The road to food security : evaluating and improving open-access road data in Tanzania with satellite imagery

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Corey Nicholas Ragosnig; [2018]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Analysis; Human Geography; Remote Sensing; Road Extraction; Food Security; Open-Access Data; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Metoderna som används för att göra den globala livsmedelsförsörjningen tryggare har bytt fokus från själva produktionen av jordbruksgrödor till att öka människors tillgänglighet till marknader. Analyser visar att det finns ett samband mellan inkomst, avlägsenhet, och hur stor andel av god jordbruksmark faktiskt används för jordbruk. LÄS MER

 3. 3. Developing Data Extraction and Dynamic Data Visualization (Styling) Modules for Web GIS Risk Assessment System (WGRAS)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Daniel Assefa; [2018]
  Nyckelord :Geographical Information Systems; GIS; Disaster Risk Management; web GIS; Volunteered Geographic Information VGI ; Map Visualization and styling; Geo-spatial data extraction; OpenStreetMap OSM ; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Interactive web-GIS tools play an important role in determining disaster risk assessment which ultimately result in reduction of unexpected damages, cost and saves millions of lives. Disaster management practitioners largely benefited information at their disposal about location where possible incidents are eminent, anticipate the impact and project possible outcomes to help mitigate and organize proper response. LÄS MER

 4. 4. Map change detection using GPS position data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Lina Sjöstrand; Fanny Andersson; [2018]
  Nyckelord :autonomous driving; change detection; map inference; GPS; road network; HMM; Viterbi algorithm; OSM; map matching; crowd-sourced data; update maps; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Technology advancement in autonomous driving is accelerating. For the technology to be safe it is crucial for the vehicles to have an updated map, meaning all vehicles should have a correct and identical representation of the current road network. LÄS MER

 5. 5. Hur användarmotivation kan informera design av användarupplevelse : En fallstudie om vad som motiverar användare till kartografisk datadelning genom OSM baserade online-samhällen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erna Delic; [2018]
  Nyckelord :Användarmotivation; UX-design; Open ource map; Online-samhälle; kartdatadelning; digital kartografi; kartdatatjänster; användarmedverkan;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kunskap om användarmotivation kan vara ett stöd för UX-design vid utformningen av online-samhällen för kartdatadelning. Studien är en fallstudie och baseras på undersökningen av att potentiellt använda sig av Open source map som grundkarta för cykelvägsapplikationen Cykelstaden som förvaltas av Trafikkontoret i Göteborg. LÄS MER