Sökning: "OSS communities"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden OSS communities.

 1. 1. Biologisk mångfald i privatträdgårdar : även en liten trädgård kan bidra!

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Lindhagen; [2019]
  Nyckelord :biologisk mångfald; ekosystemtjänster; pollinatörer; trädgård; Bara; insekter; trender;

  Sammanfattning : The southwestern parts of Sweden has previously been composed by beech forest, flowering meadows and grasslands. Nowadays, the landscape consists mostly of large agricultural communities. Places where a variety of flowers, bumblebees and bees used to thrive have become farmlands. LÄS MER

 2. 2. Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) : Towards the development of socially sustainable communities

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Tereza Larsson; Charity Mashegede; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Social Sustainability; Social Capital; SMEs; Equity; Safety; Eco-Prosumption; SDG 11; Sustainable Development Goals.; Hållbarhet; Social Hållbarhet; Socialt Kapital; SMEs; Jämlikhet; Säkerhet; Eko-Prosumption; SDG 11; Hållbara Utvecklingsmål.;

  Sammanfattning : Background: Ever since the Brundtland Commission stressed that Social Sustainability (SS) issues are often ignored, there has been mounting research on social sustainability (Boström, Vifell, Klintman, Soneryd, Hallström & Thedvall, 2015). Companies are now addressing sustainability concerns more broadly because of the increasing demand and pressure from society demanding they deal with the negative social impacts associated with their products and activities. LÄS MER

 3. 3. Public blockchain communities A study on how governance mechanisms are expressed within blockchain communities

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Oscar Nilsson; Dorna Garagol; [2018-07-04]
  Nyckelord :OSS communities; community governance; blockchain technology; blockchain governance; governance mechanisms;

  Sammanfattning : Blockchain technology is rapidly growing and can in the near future disrupt industries such as finance, cyber security, and political voting systems. The interest in the phenomenon has increased the past years, and as a result, more research within the field has emerged as a natural outcome. LÄS MER

 4. 4. Stationsetableringens effekter och medförda värden i mindre orter : en studie om Veinge i Laholms kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Kamf; [2018]
  Nyckelord :stationssamhälle; platsidentitet; regionförstoring; tillgänglighet; regiontillhörighet; tågstopp; kommunikationer; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Det här arbetet belyser stationsetableringens roll i mindre orter. En stationsetablering skapar inte bara nya förutsättningar i form av förbättrad kollektivtrafik, utan skapar också möjlighet till andra former av utveckling, både lokalt i orten, men också regionalt i omlandet. LÄS MER

 5. 5. Unboxing cultural planning - A qualitative study of finding the language of the concept cultural planning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Josefina Kydönholma; Eira Bonell; [2018]
  Nyckelord :cultural planning; city planning; sustainability; social; urban sustainability; culture; human dimension; social sustainability; human;

  Sammanfattning : Som invånare i en alltmer global värld, är det kanske inte konstigt att man ibland känner sig liten. Städer växer och därmed kan känslan av att tillhöra ett grannskap lätt försvinna. En känsla av rastlöshet kan göra att det är svårt att hitta något att knyta an till. LÄS MER