Sökning: "OSS communities"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden OSS communities.

 1. 1. Biologisk mångfald i privatträdgårdar : även en liten trädgård kan bidra!

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Lindhagen; [2019]
  Nyckelord :biologisk mångfald; ekosystemtjänster; pollinatörer; trädgård; Bara; insekter; trender;

  Sammanfattning : The southwestern parts of Sweden has previously been composed by beech forest, flowering meadows and grasslands. Nowadays, the landscape consists mostly of large agricultural communities. Places where a variety of flowers, bumblebees and bees used to thrive have become farmlands. LÄS MER

 2. 2. "Jag delar gärna med mig när någon frågar" : En studie om hur kunskap delas och överförs mellan medarbetare som arbetar på distans i en flexibel arbetskontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ekaterini Dokalia; Ylva Gamrell; [2019]
  Nyckelord :Distansarbete; flexibelt arbete; kunskapsöverföring; kunskapsdelning; lärande organisationer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie syftar till att bidra med ny information om hur kunskap delas och överförs mellan medarbetare som arbetar på distans i en flexibel arbetsmiljö.  Studien baseras på följande tre frågeställningar som vi har formulerat i hopp om att kunna besvara studiens syfte: På vilket sätt möjliggörs kunskapsöverföring mellan medarbetare som ofta arbetar på distans? Saknar distansarbetare kunskap och information i sin yrkesroll då de arbetar distanserat? Hur upplever medarbetare med flexibla arbetsförhållanden att deras yrkesmässiga utveckling ser ut? Saknar medarbetare kunskap och information i sin yrkesroll då de arbetar på distans?  Studien utgår från de teoretiska perspektiven Communities of Practice (Wenger, 1998), R. LÄS MER

 3. 3. Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) : Towards the development of socially sustainable communities

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Tereza Larsson; Charity Mashegede; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Social Sustainability; Social Capital; SMEs; Equity; Safety; Eco-Prosumption; SDG 11; Sustainable Development Goals.; Hållbarhet; Social Hållbarhet; Socialt Kapital; SMEs; Jämlikhet; Säkerhet; Eko-Prosumption; SDG 11; Hållbara Utvecklingsmål.;

  Sammanfattning : Background: Ever since the Brundtland Commission stressed that Social Sustainability (SS) issues are often ignored, there has been mounting research on social sustainability (Boström, Vifell, Klintman, Soneryd, Hallström & Thedvall, 2015). Companies are now addressing sustainability concerns more broadly because of the increasing demand and pressure from society demanding they deal with the negative social impacts associated with their products and activities. LÄS MER

 4. 4. Public blockchain communities A study on how governance mechanisms are expressed within blockchain communities

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Oscar Nilsson; Dorna Garagol; [2018-07-04]
  Nyckelord :OSS communities; community governance; blockchain technology; blockchain governance; governance mechanisms;

  Sammanfattning : Blockchain technology is rapidly growing and can in the near future disrupt industries such as finance, cyber security, and political voting systems. The interest in the phenomenon has increased the past years, and as a result, more research within the field has emerged as a natural outcome. LÄS MER

 5. 5. Stationsetableringens effekter och medförda värden i mindre orter : en studie om Veinge i Laholms kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Kamf; [2018]
  Nyckelord :stationssamhälle; platsidentitet; regionförstoring; tillgänglighet; regiontillhörighet; tågstopp; kommunikationer; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Det här arbetet belyser stationsetableringens roll i mindre orter. En stationsetablering skapar inte bara nya förutsättningar i form av förbättrad kollektivtrafik, utan skapar också möjlighet till andra former av utveckling, både lokalt i orten, men också regionalt i omlandet. LÄS MER