Sökning: "OTHILIA ÖSTERLING"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden OTHILIA ÖSTERLING.

 1. 1. Utvärdering och förbättringsförslag av utbildningshjälpmedel för ökadkunskap om Lean produktion : För ingenjörs studenter och anställda påtillverkande företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :EMMA JANSSON; OTHILIA ÖSTERLING; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den grundläggande tanken bakom Lean är att höja alla värden inom en organisation och atteliminera all form av slöseri. Detta genom att ständigt söka efter och genomföra förbättringar. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering och förbättringsförslag av utbildningshjälpmedel för ökad kunskap om Lean produktion : För ingenjörs studenter och anställda på tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :EMMA JANSSON; OTHILIA ÖSTERLING; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den grundläggande tanken bakom Lean är att höja alla värden inom en organisation och att liminera all form av slöseri. Detta genom att ständigt söka efter och genomföra förbättringar. LÄS MER