Sökning: "OTIPM"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet OTIPM.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTERS UPPLEVELSER AV ARBETSTERAPI INOM PALLIATIV VÅRD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Rydström; Ida Johansson; [2023-05-24]
  Nyckelord :Occupational therapy; Palliative care; OTIPM;

  Sammanfattning : Bakgrund En god palliativ vård ska möjliggöra ett så aktivt och meningsfullt liv inom samtliga delar av livet och behandling ska anpassas utifrån patientens önskan och livssituation. Därför är arbetsterapeuter en yrkesgrupp som är lämpad att arbeta inom palliativ vård då de har ett personcentrerat förhållningssätt och genom kompensation, aktivitetsträning, anpassning och modifikation av miljön möjliggör för delaktighet och aktivitet. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeutiska interventioner vid neglekt för vuxna personer efter stroke : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elisabet Edeholt; Frida Wennberg; [2023]
  Nyckelord :Occupational therapy; interventions; neglect; stroke; Arbetsterapi; interventioner; neglekt; stroke;

  Sammanfattning : Syfte: att sammanställa och beskriva arbetsterapeutiska interventioner vid neglekt för vuxna personer med stroke. Metod: en litteraturöversikt av både kvantitativ och kvalitativ metod och granskades och resulterade i 11 studier. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutiska interventioner för personer med psykosdiagnos : - en scoping review

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för rehabilitering

  Författare :Ivana Babic; [2023]
  Nyckelord :Aktiviteter i dagliga livet; Arbetsterapi; Interventioner; Psykos; Vuxna;

  Sammanfattning : Introduktion: Psykosdiagnos kan ha en negativ inverkan på en persons görande avseende fritid, arbete och personlig vård. Brist på initiativförmåga, svårigheter att bibehålla koncentration, bearbetning av information och svårigheter med tidsuppfattningen kan medföra negativa konsekvenser i vardagen. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutiska interventioner och effekterna för personer som lever med Alzheimers : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Annie Jannehag; Sara Johansson; [2023]
  Nyckelord :Alzheimers’s disease; Occupational therapy; Intervention;

  Sammanfattning : Aim: Compile occupational therapy interventions for people that live with Alzheimer's and highlight their effects. Method: The authors conducted a literature review based on 10 quantitative studies retrieved from PubMed and Cinahl. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeutiska interventioner för barn med psykisk ohälsa : Litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Joanna Milona; Laura Niemelä; [2023]
  Nyckelord :Arbetsterapi; intervention; barn; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att sammanställa och belysa arbetsterapeutiska interventioner för barn med psykisk ohälsa samt resultatet av interventionerna. Författarna valde att göra en litteraturöversikt över kvantitativa studier. LÄS MER