Sökning: "Oarmerad betong"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Oarmerad betong.

 1. 1. Användning av högpresterande betong i husbyggnader : Materialförsök och modellering

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Harzin Latif Aref; Nabaz Eliassi; [2015]
  Nyckelord :high-performance concrete; high-strength concrete; self-compacting concrete; FEM; Abaqus; slump flow; buckling; wall structure; unreinforced concrete; Högpresterande betong; Höghållfast betong; Självkompakterande betong; FEM; Abaqus; Flytsättmått; Knäckning; Buckling; Väggkonstruktion; Oarmerad betong;

  Sammanfattning : Idag är intresset för högpresterande betong (HPB) växande runt om världen då fördelarna är många, eftersom slankare, tätare, starkare och lättare konstruktioner kan tillverkas. Detta examensarbete handlar om materialförsök och modellering för en typ av HPB som ska användas i husbyggnation. LÄS MER

 2. 2. Inverkan av alkalisilikareaktion (ASR) på lamelldammars bärförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Sara Norberg; Hadeel Sawasa; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dammar är en viktig konstruktion i Sverige och i världen bland annat för vattenförsörjning, reglering av flöden och elproduktion. En expansion på grund av en alkalisilikareaktion (ASR) i en betongdamm kan leda till många problem. Bland annat kan det uppstå läckage av vatten och problem med öppning och stängning av luckor. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of a concrete plug : From the Dome Plug Experiment DOMPLU at Äspö HRL

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Anders Kristiansson; [2014]
  Nyckelord :DOMPLU; DOPAS; concrete plug; KBS-3V; measurement; full scale test; SKB; nuclear waste repository; DOMPLU; DOPAS; betongplugg; KBS-3V; mätningar; fullskaleförsök; SKB; kärnavfallsförvaring;

  Sammanfattning : In SKB’s Äspö Hard Rock Laboratory (HRL) a full scale test of a concrete plug,part of a sealing structure for the depository of spent nuclear fuel, has been carriedout. The aim of this thesis is to evaluate the behavior of the concrete plug and howit corresponds to assumptions made during the design. LÄS MER

 4. 4. Fiberarmerade tunna betongplattor : en utvärdering av olika fibertyper och tvärsnittshöjde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Andreas Johnsson; Johan Runesson; [2013]
  Nyckelord :fiberorientering; dimensionering genom provning; fiberarmering; betong; basaltfibrer; stålfibrer; polypropylenfibrer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problemställning: Cementproduktionen i världen står idag för 5% av världens totala utsläpp av koldioxid. Höjda miljökrav de senaste decennierna har gjort detta till en belastning för cement och betongindustrin. LÄS MER