Sökning: "Oatly"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet Oatly.

 1. 1. BERÄTTELSEN OM OATLY - Storytelling som ett strategiskt kommunikationsverktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nadja Håkansson; Alba Montheli; Ida Turos; [2021-09-08]
  Nyckelord :Storytelling; Oatly; strategisk kommunikation; varumärke; retorik; humor; metakommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar att undersöka på vilka sätt företaget Oatly använder sig av storytelling i sin audiovisuella kommunikation samt vilken övergripandekärnberättelse om företaget som skapas. Studien ämnar också att svara på huruvida Oatlys användning av storytelling kan betraktas som ett retoriskt och strategiskt kommunikationsverktyg i företagetsmarknadskommunikation. LÄS MER

 2. 2. Consumer participation in environmental brand activism on Instagram: A case study of consumers use of hashtags in relation to Oatly's Swedish campaign Ditch Milk.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Rebecca Arfwedson; [2021]
  Nyckelord :Environmental brand activism; consumer hashtag activism; Instagram; social semiotics; self-branding; networked branding; consumer engagement; Social Sciences;

  Sammanfattning : Environmental brand activism has become a strategy applied by many brands to engage and take a stand in the issue of climate change. The aim is to spur a debate and spark an interest and collective action among the consumers (Sarkar & Kotler, 2018). LÄS MER

 3. 3. Relationer i uppbrott efter Oatlys tomma ord- En kvalitativ studie om relationen mellan varumärket Oatly, caféer och kunder i samband med att varumärket agerar mot sitt egna budskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Carolina Holmene; Anna Kallin; [2021]
  Nyckelord :Varumärkesrelation; tillit; makt; Oatly; dubbla budskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Controversial Advertisement and New Investors: Is this a knock-OAT for the sustainable Company Oatly?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Beata Edlund; Emma Pärsson; Johanna Gripwall; [2021]
  Nyckelord :brand activism; Oatly; corporate reputation; brand identity; Business and Economics;

  Sammanfattning : December 2nd 2016 it was established that Oatly had a new co-owner, China Resources, a partnership that went against not only their own core values but also the values of their oat followers. However, it was not until 2019 the media storm drew in. LÄS MER

 5. 5. Dubbla signaler om havret de maler : En studie baserat på Oaltys PR och karismatisk legitmitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Siri Urban; Emma Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Oatly; karismatisk legitimitet; PR; myt; hyckleri;

  Sammanfattning : Oatly is a Swedish food company and one of the leading manufacturer of plant based dairy alternatives based on oats. They encourage people to consume their products because they are more environmentally friendly than cows-milk. LÄS MER