Sökning: "Oatly"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet Oatly.

 1. 1. Controversial Advertisement and New Investors: Is this a knock-OAT for the sustainable Company Oatly?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Beata Edlund; Emma Pärsson; Johanna Gripwall; [2021]
  Nyckelord :brand activism; Oatly; corporate reputation; brand identity; Business and Economics;

  Sammanfattning : December 2nd 2016 it was established that Oatly had a new co-owner, China Resources, a partnership that went against not only their own core values but also the values of their oat followers. However, it was not until 2019 the media storm drew in. LÄS MER

 2. 2. Dubbla signaler om havret de maler : En studie baserat på Oaltys PR och karismatisk legitmitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Siri Urban; Emma Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Oatly; karismatisk legitimitet; PR; myt; hyckleri;

  Sammanfattning : Oatly is a Swedish food company and one of the leading manufacturer of plant based dairy alternatives based on oats. They encourage people to consume their products because they are more environmentally friendly than cows-milk. LÄS MER

 3. 3. “Det är snarare en rörelse än bara ett företag” : En studie om Oatlys karismatiska legitimitet under bemötandet av extern kritik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Annie Engström; Linda Byrlind; [2021]
  Nyckelord :Oatly; charismatic legitimacy; Weber; organizational external communication;

  Sammanfattning : Purpose - This paper aims to examine the charismatic legitimacy of the organization Oatly, a vegan food brand, following the criticism from external stakeholders concerning Oatly’s new shareholder; the investment firm Blackstone Group. The study explores the views of young external stakeholders in regard to the statement Oatly issued in response to the criticism. LÄS MER

 4. 4. David vs Goliat: Slaget om Pjölk : En kvalitativ studie om hur företag förstärker sina varumärkesidentiteter i reklamkampanjer med hjälp av retoriska verktyg.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amelie Karlsson; Jacob Fransson; [2020]
  Nyckelord :Varumärkesidentitet; retoriska verktyg;

  Sammanfattning : I dagens samhälle pågår ständigt en kamp mellan nytt och gammalt. Kampen utspelar sig på olika arenor som exempelvis inom politiken, teknologin och får människor att ifrågasätta sina konsumtionsvanor. Människor uppmanas till att leva efter olika typer av livsstilar vilket påverkar hur företag väljer att marknadsföra sig. LÄS MER

 5. 5. Do You Dare to Compare? The Effects of Comparative Advertising on Consumer Responses Towards the Advertised and Attacked Brands - A Case Study of Arla Foods and Oatly

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Louise Håkansson; Ebba Norberg; [2020]
  Nyckelord :Comparative Advertising; Market Position; Advertising Value; Malicious Comparative Advertising; Hierarchy of Effects;

  Sammanfattning : In 2014, a long-stretched feud began between dairy company Arla Foods and oat milk company Oatly, and is continuously ongoing. The rivalry between the two companies includes advertising where the companies target one another, in different ways. LÄS MER