Sökning: "Oatly"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet Oatly.

 1. 1. MJÖLK, PJÖLK ELLER SÖLK? - En kritisk retorikanalys av Oatly och Arlas argumentation i reklamfilm

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isa Ellman; [2019-07-01]
  Nyckelord :Reklam; retorik; positionering; Oatly; Arla;

  Sammanfattning : Syfte: Identifiera och analysera hur Oatly och Arla argumenterar för att nå fram med budskap i reklamfilm; hur de konkurrerar med varandra och om konsumenterna, samt undersöka reklamfilmernas etiska implikationer.Teori: Retorik, positioneringMetod: Kritisk retorikanalysMaterial: Fyra reklamfilmer vardera från Oatly och Arlas respektive kampanjer ​Mjölken i skolan och Bara mjölk smakar mjölk. LÄS MER

 2. 2. En historisk fallstudie om interna kontrollerbara och externa okontrollerbara faktorers påverkan på utfallet av en genomförd omprofilering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Andersson; Hanna Wenhov; Gabriella Stajdukar; [2019]
  Nyckelord :omprofilering; Oatly; varumärke; interna kontrollerbara faktorer; externa okontrollerbara faktorer; Den strategiska varumärkesplattformen; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Havredryckens gröna värde : En studie om samskapande av värde mellan Oatly och deras konsumenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Wener; Rebecka Ragnhäll; [2019]
  Nyckelord :Oatly; den tjänstedominanta logiken; samskapande av värde; relationsutveckling; kommunikation; kunskapsförnyelse; hållbar utveckling; hållbar konsumtion;

  Sammanfattning : Många konsumenter strävar idag efter en mer hållbar konsumtion och företag vill därför förmedla sina gröna arbetssätt för att attrahera kunder. Frågan är om företags hållbarhetsarbete och kommunikation av detta verkligen får människor att konsumera deras varor och tjänster, eller om konsumenter samtidigt behöver inneha viss kunskap för att värdesätta företagets hållbarhetsarbete. LÄS MER

 4. 4. Mervärde ur ett företagsperspektiv : En kvalitativ studie om hur leverantörer på den svenska livsmedelsmarknaden arbetar med att tillföra mervärde till sina produkter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ebba Lannersten; Linnéa Berndt; [2019]
  Nyckelord :mervärde; varumärke;

  Sammanfattning : The increased penetration of the retail chains' own branded goods in the Swedish food market has led to a disrupted balance of power at the market, and worse conditions for the suppliers. Further, this has forced the suppliers to overlook their strategies in order to be able to respond to the fierce competition, which is crucial in order to survive in today's market. LÄS MER

 5. 5. How do we make make Swedish consumers adhere to a plant-based diet? : An exploratory study on how companies in the food industry can influence flexitarians in the transition towards a plant-based diet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Karoline Røsand; Alice Moradian; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; food industry; plant-based diets; plant-based substitutes; flexitarian; meat substitute; dairy substitute; consumer behaviour and marketing;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative research paper was to explore how companies who offer plant-based meat and dairy substitutes in the Swedish market, can influence flexitarians towards a more plant-based diet. This was based on the conflict between the need to substitute animal products with more plant-based alternatives and the current resistance among consumers to change from traditional eating patterns. LÄS MER