Sökning: "Obemannade markfarkoster"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Obemannade markfarkoster.

 1. 1. Värdering av den militära nyttan hos obemannade markfarkoster som stödjer förband som strider till fots

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Öqvist; [2018]
  Nyckelord :Unmanned ground vehicles; UGV; Military utility; Obemannade markfarkoster; UGV; militär nytta;

  Sammanfattning : Historiskt har soldater till fots burit sin personliga utrustning till fots. Den övriga utrustning som soldaten behövde transporterades ofta i vagnar dragna av olika dragdjur. Då stridstempot och framförallt framryckningshastigheten har ökat, har behovet av att bära med sig all nödvändig utrustning ökat. LÄS MER

 2. 2. Obemannade markfarkosters militära nytta inom området logistiktransporter : En studie riktad mot Försvarsmaktens motståndarläge i Afghanistan

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johnny Lundberg; [2012]
  Nyckelord :UGV; UGV-kit; unmanned ground vehicles; logistics transportation; escorting; UGV; UGV-kit; obemannade markfarkoster; logistiktransporter; eskort;

  Sammanfattning : Obemannade markfarkoster är ännu ganska ovanliga i den svenska Försvarsmakten men borde kunna bli allt vanligare. UGV:er används traditionellt till att utföra smutsiga, tråkiga och farliga arbetsuppgifter. LÄS MER