Sökning: "Oberoende variabel"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden Oberoende variabel.

 1. 1. För ungas sysselsättning med allmän visstidsanställning - En kvantitativ studie av införandet av allmän visstidsanställning år 2007

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Amandus Carlenfors; Naoual Kristoffersen; [2021-09-14]
  Nyckelord :Lagen om Anställningsskydd; LAS; Sysselsättning; Sysselsättningsgrad; Relativ Sysselsättningsgrad; Tidsbegränsade anställningar; Visstidsanställningar; Allmän Visstidsanställning; Tillsvidareanställningar; Reformer; Beroende Variabel; Oberoende variabel; Difference-in-Difference; Behandlingsgrupp; Kontrollgrupp;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate if the Swedish government's reform of changes in the employment protection act, fulfilled one of its purposes when it comes to increasing employment for young people, after it was implemented in the year of 2007. This paper focuses on the theories developed by earlier studies regarding employment protection. LÄS MER

 2. 2. Normal narcissism och personlighetsegenskapers inflytande i yrket som fastighetsmäklare : En fingervisning av de mest fördelaktiga egenskaperna hos svenska fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Henric Mattsson; Louise Pedersen; [2021]
  Nyckelord :The Big Five; personality traits; normal narcissism; intrinsic motivation; extrinsic motivation; performance; turnover intention; realtor; The Big Five; personlighetsegenskaper; normal narcissism; inre motivation; yttre motivation; prestation; avsikten att lämna arbetsplatsen; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Normal narcissism och personlighetsegenskapers inflytande i yrket som fastighetsmäklare – En fingervisning av de mest fördelaktiga egenskaperna hos svenska fastighetsmäklare  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Henric Mattsson och Louise PedersenHandledare: Dr. Jonas KågströmDatum: 2021 – Juni  Syfte: Många fastighetsmäklare väljer att sluta inom yrket de första åren, vilket bidrar till en stor kostnad för företagen. LÄS MER

 3. 3. Förtroende och FinTech : En studie om kunders upplevda förtroende fördigitala finansiella tjänster

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elisabeth Sundin; Sharon Stifanos; [2021]
  Nyckelord :FinTech; Digitalization; Perceived risk; Perceived trust; Perceived use; Perceived ability to adapt; FinTech; Digitalisering; Upplevd risk; Upplevt förtroende; Upplevd användning; Upplevd egen förmåga;

  Sammanfattning : During the last couple of years there has been a major digitalization of the financial sectorwhich FinTech have largely contributed to. FinTech does not solely contribute withpossibilities, but it also inflicts risks within the financial system when adding challengesrelated to IT-security. LÄS MER

 4. 4. VD:ns löneincitament och resultatmanipulering : En studie på svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Rehme; Lizette Wiedel; [2021]
  Nyckelord :Resultatmanipulation; Ledningsincitament; Resultatkvalitet; Diskretionära Periodiseringar; Ersättning till ledande befattningshavare;

  Sammanfattning : Verkställande direktörer kan ha incitament att manipulera resultatet i syfte att öka sin variabla lön, åtminstone påvisar amerikanska studier ett positivt samband mellan andel rörlig lön och resultatmanipulation. Då implementering av incitamentsprogram till VD sedan 2000-talets början ökat i Sverige, samtidigt som sambandet ej undersökts i en svensk kontext, syftar studien till att undersöka alternativhypotesen det finns ett samband mellan verkställande direktörers relativa andel rörlig ersättning och diskretionära periodiseringar genom regressionsanalys. LÄS MER

 5. 5. Rörelserädsla och self-efficacy för fysisk träning innan och efter deltagande i artrosskola : En icke-experimentell longitudinell enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vilma Olsson; Frida Danarp; [2021]
  Nyckelord :Osteoarthritis hip knee; behavioral medicine; physiotherapy; Self-efficacy for exercise scale; Tampa scale for Kinesiophobia; Artros höft knä; beteendemedicin; fysioterapi; Self-efficacy för fysisk träning skala; Tampaskalan för kinesiofobi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Vanligt vid artros är låg aktivitetsnivå. I behandlingsprogrammet artrosskola är fysisk träning en intervention. Predicerande faktorer för om beteendet fysisk träning kommer utföras är self-efficacy samt rörelserädsla. LÄS MER