Sökning: "Obesitas"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet Obesitas.

 1. 1. Attityder mot personer med obesitas - Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters attityder samt faktorer som påverkar attityderna.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotta Henriksdotter; Kristina Erickson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Fetma; Obesitas; Sjuksköterskor; Sjuksköterskestudenter; Attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Problem med att gå ner i vikt har många olika orsaker som inte alltid är påverkbara. Trots det har många personer med fetma någon gång upplevt att de blivit diskriminerade av vården på grund av sin vikt. Effekterna av stigmatisering är många och skadliga för hälsan. LÄS MER

 2. 2. Hälso- och sjukvårdspersonals attityder till patienter med obesitas : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anders Jilderin; Olivia Kjellholm Keding; [2022]
  Nyckelord :Attitude; Attitudes of Healthcare Professionals; Obesity; Attityd; Attityder hos Hälso- och Sjukvårdspersonal; Fetma; Obesitas; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund   Obesitas beskrivs som onormal eller överdriven fettansamling, som kan påverka hälsan. Eftersom obesitas är ett växande problem runt om i världen så kommer hälso- och sjukvårdspersonal träffa på personer med obesitas allt mer. LÄS MER

 3. 3. Riktat hälsostöd skapar empowerment hos familjer i socio-ekonomiskt svaga områden : En kvalitativ intervjustudie av föräldrars upplevelser

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Maria Bramsgård; [2022]
  Nyckelord :Barn; Barnobesitas; Bemötande; Folkhälsoarbete; Hälsofrämjande arbete; Levnadsvanor;

  Sammanfattning : : Förekomsten av övervikt och obesitas hos fyraåringar i Region Stockholm är ojämlikt och orättvist fördelat geografiskt. Hälsofrämjande och preventiva insatser behövs för att jämna ut hälsoklyftorna. Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar upplevt ett riktat hälsostöd som syftar till att minska hälsoklyftor. LÄS MER

 4. 4. Focus on weight causes anxiety for adolescents who are patients at an obesity clinic : An interview study

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linn Backeström; Marika Holgersson; [2022]
  Nyckelord :obesitas; ungdomar; barnsjuksköterska; sjuksköterska; erfarenheter; kvalitativ analys;

  Sammanfattning : Obesitas är ett vanligt förekommande och globalt växande folkhälsoproblem och behovet av obesitasbehandling bland ungdomar ökar. Obesitasbehandlingen idag visar bristande och försämrade resultat samtidigt som ungdomar med obesitas upplever minskad livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Effekt av fysisk aktivitet på livskvalité hos hund och hundägare : skattad livskvalité, ”body condition score” och ”body mass index” före och efter ett standardiserat träningsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Lundbeck; [2022]
  Nyckelord :BCS; beteende; beteenderelaterad livskvalité; BMI; body condition score; body mass index; djurvälfärd; fysisk aktivitet; hull; hund; hundägare; livskvalité; motion; obesitas; övervikt;

  Sammanfattning : Veterinärmedicinen utvecklas ständigt och att kunna skatta livskvalité hos djur är en viktig faktor vid beslutsfattande gällande olika behandlingsstrategier. Dock är livskvalité hos djur komplicerat och beskrivs vara en subjektiv upplevelse. LÄS MER