Sökning: "Obetalt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Obetalt arbete.

 1. 1. Den ojämna fördelningens konsekvenser : En kvalitativ studie om sambandet mellan obetalt arbete, förvärvsarbete och stress

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Madeleine Nordström; Irene Uddén; [2019]
  Nyckelord :Jämställdhet; obetalt arbete; omsorg av barn; arbetsliv; stress; dubbelarbete;

  Sammanfattning : Under den senare halvan av 1900-talet och fram till idag har kvinnors möjlighet att delta i arbetslivet ökat markant i Sverige. Till stor del har detta skett med anledning av de olika reformer som införts gällande föräldraförsäkring samt satsning på barnomsorg. LÄS MER

 2. 2. Har skilsmässor negativa konsekvenser för lönen? : En kvantitativ analys på den svenska arbetsmarknaden av skilda och de som skaffat en ny partner

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tor Desax; Signe Rosell; [2018]
  Nyckelord :Skilsmässa; giftermål; inkomstskillnader; humankapital; specialisering.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om det förekommer inkomstskillnader i det svenska samhället mellan skilda och de som skaffat en ny partner, utifrån hypotesen att skilda har en sämre löneutveckling än de som skaffar en ny partner efter skilsmässa. För att få en uppfattning om hur situationen ser ut i det svenska samhället idag används data från 2010. LÄS MER

 3. 3. Förälddrarskap och inställning till jämställdhet : En kvantitativ studie om sambandet mellan föräldraskap och inställning till jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Jämställdhet; inställning; föräldraskap; Worklife balance; capabilities; könsroller;

  Sammanfattning : Det har gjorts stora framsteg i Sveriges med jämställdhet gällande utbildning och höga positioner inom den privata- och offentliga sektorn. Däremot är det längre kvar till jäm-ställdhet i hemmet där kvinnor arbetar mer än män. LÄS MER

 4. 4. Jobba mer eller mindre? : En studie av den svenska statens syn på arbetstid som ett verktyg för förbättrad jämställdhet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Bohman; [2018]
  Nyckelord :Arbetstid; Jämställdhet; Arbetstidsförkortning; Arbetstidsförlängning; Obetalt arbete; Work-family balance; Svenska staten; Deltidsarbete; Heltidsarbete;

  Sammanfattning : This thesis investigates the view of the Swedish government on how working hours can be used as a tool to promote equality in Sweden. Previous research shows how women are experiencing a bigger challenge than men in achieving a balance between work and family life since they take a larger responsibility for the unpaid work at home. LÄS MER

 5. 5. Obetalt arbete, kontaktyrken och kvinnors hälsa : En kvalitativ studie om kopplingen mellan det obetalda arbetet i hemmet, att arbeta inom funktionshinderomsorgen och kvinnors upplevelse av stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Krantz; Maria Andersson; [2018]
  Nyckelord :Socialt arbete; genus; kontaktyrken; obetalt arbete; stress;

  Sammanfattning : Contact professions which refers to human-care professions is described as belonging to a segregated labor market, where statistics show that women in the professional category are sick-worn to a greater degree than men. Research also shows that work in disability care is stressful as the individual can have a challenging behavior. LÄS MER