Sökning: "Obetalt hemarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Obetalt hemarbete.

 1. 1. Dammtussar, diskberg och amning - Finns det något samband mellan jämställt föräldraskap och amningslängd?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Nilsson; Katja Fagerström; [2018]
  Nyckelord :Jämställt föräldraskap; Amning; Partnerns roll; Amningsfrämjande faktorer; Föräldraledighet; Obetalt hemarbete; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Jämställt föräldraskap och amning har fördelar för barnet, familjen och samhället. Det finns en risk att det ena området prioriteras på bekostnad av det andra eftersom de ibland uppfattas ha ett motstridigt förhållande. Syfte: Att undersöka om jämställdhet i föräldraskapet har något samband med amningslängd. LÄS MER

 2. 2. Männen och det obetalda arbetet - En studie om pappaledighets påverkan på mäns obetalda hemarbete i Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Svedlund; [2017]
  Nyckelord :Jämställdhet; Föräldraförsäkring; Pappamånad; Obetalt hemarbete; Hushållsproduktionsmodellen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study aims to investigate what possibilities policymaking have, specifically the design of parental leave policies, to reach a more gender equal division of unpaid housework. The investigation poses the question, how the design of the Swedish and Danish parental leave policies, in respect of reserved ”daddy quotas”, have effected the long-term gender division of unpaid housework. LÄS MER

 3. 3. Tur i RUT? : En undersökning av kvinnors förutsättningar att nyttja RUT-avdraget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Källström; [2017]
  Nyckelord :RUT-avdraget; kvinnligt arbetskraftsdeltagande; välfärdspolitik; jämställdhetspolitiska åtgärder;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker skattereformen RUT-avdraget, vilken infördes år 2007 mot bakgrund av tre huvudargument; att göra svarta jobb vita, att öka den allmänna sysselsättningen och att öka kvinnors närvaro på arbetsmarknaden. Få studier har utvärderat i hur stor utsträckning kvinnors närvaro på arbetsmarknaden har ökat med hjälp av RUT-avdraget. LÄS MER

 4. 4. Jobba jäm(n)t? - föräldraförsäkringen och arbetstidslagen som rättsliga jämställdhetsverktyg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ana Rubin; [2013]
  Nyckelord :Arbetstidsförkortning; arbetstid; diskriminering; föräldraledighet; föräldraförsäkring; arbetsrätt; jämställdhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I samhällsdebatten talas det ofta om jämställdhet i arbetslivet och om jämställdhet i familjen. Den här uppsatsen gör en ansats att förena de två perspektiven. LÄS MER

 5. 5. invandrarkvinnors upplevelser av utbildningsprogram : En kvalitativ studie på Arosdöttrarnas elever

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anja Persson; [2013]
  Nyckelord :empowerment; integration; invandrare; kvinnor; språkkunskaper; yrkesutbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka vad invandrarkvinnor hade för upplevelser av utbildningsprogrammet på Arosdöttrarna. Lågutbildade, invandrande kvinnor har länge varit en utsatt grupp i samhället, präglade av arbetslöshet, obetalt hemarbete och psykisk ohälsa. LÄS MER