Sökning: "Objectivity"

Visar resultat 1 - 5 av 287 uppsatser innehållade ordet Objectivity.

 1. 1. Vying for victimhood : subtextual moral judgements and news organisation standpoints reporting Gaza 2014

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amy Margaret Franck; [2019]
  Nyckelord :Israel; Palestine; Gaza; Victimhood; Media Bias; Media Morality; Mediapolis; Objectivity; Proximity; Al Jazeera; Associated Press; News Agency; Newswire; Dehumanisation; Standpoint theory; Journalism; Hamas; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the summer of 2014, a violent conflagration erupted in the isolated Palestinian enclave of Gaza. Whilst the fighting was between Hamas and Israel, Palestinian civilians paid the price. The stark disparity in deaths triggered a debate in the West about Israeli tactics, and the media was accused of ‘bias’ by both Israelis and Palestinians. LÄS MER

 2. 2. När läromedel övertalar : - En läromedelsstudie om hur ideologier presenteras i förhållande till skolans opartiska värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Leo Engqvist; [2019]
  Nyckelord :Läromedel; värdegrund; ideologier;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate how teaching aids present ideologies, if the teaching aids are partial, and whether there are values in teaching aids that favor a particular ideology. The background of this study is based on the fact that the governmental teaching aids inspection ended in 1992. LÄS MER

 3. 3. Boutredningsmannaförfarandet - Ställningen i förhållande till dödsbodelägarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; Ekonomisk familjerätt; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När någon går bort försvinner inte det den avlidne efterlämnar sig automatiskt. Ett dödsbo bildas som omfattar den avlidnes tillgångar och skulder. Normalt sett kommer dödsboet att förvaltas av dödsbodelägarna, det vill säga de som på något sätt kommer ha del av det som ingår i dödsboet genom arv eller genom testamente. LÄS MER

 4. 4. A global issue: Gender-based violence. A study on the main trends and discourses of articles, reports and literature on Gender-based violence, with a specific focus on violence against women.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Gender-based violence; Violence against women; Attitudes; Language and gender; Culture and gender;

  Sammanfattning : Introduction/purpose: GBV is considered a complex field, partly due to the differences in interpretations and understandings of what GBV is and why it exists (including factors such as culture, social status, politics and structures in society), and partly because of its sensitive nature. The purpose of this study is to identify trends and discourses in articles, reports and literature on GBV and thus also potential shortcomings. LÄS MER

 5. 5. Domarjäv och objektivitet: En analys av de svenska jävsreglerna vid dömande efter beslut om häktning eller hemliga tvångsmedel.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Domarjäv; objektivitet; häktning; hemliga tvångsmedel.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER