Sökning: "Objectivity"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade ordet Objectivity.

 1. 1. Framing the female foreign terrorist fighter - A thematic analysis of how headlines in the United Kingdom portray the case of Shamima Begum

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Suzanne Snowden; [2019]
  Nyckelord :Female foreign fighter; Victim; Perpetrator; bias; framing;

  Sammanfattning : This qualitative study adopts a criminological perspective to investigate how newspaper headlines surrounding western-raised female Foreign Terrorist Fighters (FTFs) are being framed by the British media. This investigation employs a case study approach, to thematically analyse how narratives surrounding a high profile British FTF, Shamima Begum, were framed by headlines of British newspapers once she requested repatriation to the United Kingdom (UK) after four years as a FTF in Syria. LÄS MER

 2. 2. När läromedel övertalar : - En läromedelsstudie om hur ideologier presenteras i förhållande till skolans opartiska värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Leo Engqvist; [2019]
  Nyckelord :Läromedel; värdegrund; ideologier;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate how teaching aids present ideologies, if the teaching aids are partial, and whether there are values in teaching aids that favor a particular ideology. The background of this study is based on the fact that the governmental teaching aids inspection ended in 1992. LÄS MER

 3. 3. A global issue: Gender-based violence. A study on the main trends and discourses of articles, reports and literature on Gender-based violence, with a specific focus on violence against women.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Gender-based violence; Violence against women; Attitudes; Language and gender; Culture and gender;

  Sammanfattning : Introduction/purpose: GBV is considered a complex field, partly due to the differences in interpretations and understandings of what GBV is and why it exists (including factors such as culture, social status, politics and structures in society), and partly because of its sensitive nature. The purpose of this study is to identify trends and discourses in articles, reports and literature on GBV and thus also potential shortcomings. LÄS MER

 4. 4. Domarjäv och objektivitet: En analys av de svenska jävsreglerna vid dömande efter beslut om häktning eller hemliga tvångsmedel.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Domarjäv; objektivitet; häktning; hemliga tvångsmedel.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Från klient till kund? : En kvalitativ studie om revisorns oberoende utifrån ett klient- och kundfokus

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Maja Forsell; Louise Hedelin; [2019]
  Nyckelord :independence; auditor; client; customer; professionalism; commercialism; oberoende; revisor; klient; kund; professionalism; kommersialism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisorns oberoende tycks ständigt bli ifrågasatt vid kriser och skandaler. Revisionsbranschen har på senare år kommersialiserats och revisorns professionella ansvar innefattar numera andra områden än de traditionella, vars inverkan på revisorns oberoende det råder delade meningar om. LÄS MER