Sökning: "Objektivitetsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Objektivitetsprincipen.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Förvaltningsdomstolens materiella processledning - en tillfredställande garanti för den enskildes rättsskydd?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Lundgren; [2020]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När den enskilda överklagar ett förvaltningsbeslut står den ofta som ensam motpart i rätten mot myndighetens processjurister. För att den enskilde ska kunna ta till vara på sin rätt och obalansen inte ska bli oskäligt stor mellan parterna har domaren lagstadgade möjligheter att påverka processen så att den enskildes rätt tas tillvara. LÄS MER

 3. 3. Straffrättsliga mognadsbedömningar av barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felicia Fabian; [2020]
  Nyckelord :Sexuella övergrepp mot barn; våldtäkt mot barn; sexuellt utnyttjande mot barn; barnrätt; barnkonventionen; barnets bästa; rättssäkerhet; legalitetsprincipen; objektivitetsprincipen; förutsebarhet; mental mognad; mognadsbedömningar; hjärnans utveckling; frivillighet; samtycke; sexuellt självbestämmande.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Regeringens volymmål för Försäkringskassan – en konstitutionell och förvaltningsrättslig analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Lodin; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the regulatory letter for 2016 the Swedish Social Insurance Agency was given two goals; the agency had to work to reduce the sickness benefit rate to 9 days and the number of newly granted sickness benefits should not exceed 18,000 on average per year. The thesis intends to investigate whether the Agency may take these volume targets into account in its decision-making and if the government by issuing the regulatory letter has affected the Agency's exercise of authority in a way that exceed its powers. LÄS MER

 5. 5. Uteslutandegrunder för asyl : i ljuset av likhetsprincipen och objektivitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petra Wiberg; [2017]
  Nyckelord :Offentlig rätt; förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER