Sökning: "Obligation to report"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade orden Obligation to report.

 1. 1. How the institutional, relational and leadership factors affect the implementation of sustainable business practice within MNCs HQ in a developed country and Subsidiary in a developing country? A case study on Volvo Trucks Located in Sweden (HQ) and Malaysia (Subsidiary)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Krishnapriya Sujatha; Mubarak Eljack; [2022-02-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Companies are in the transformation process from the classical or linear way of conducting business to a more sustainable model. This is necessitated by the growing societal awareness to protect the environment and resources for future living. LÄS MER

 2. 2. Den nya visselblåsarlagen - En arbetsrättslig analys utifrån ett visselblåsar- och arbetsgivarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Resare; [2022]
  Nyckelord :arbetsrätt; visselblåsning; whistleblowing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det har i EU införts ett direktiv som ska skydda personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, visselblåsardirektivet. Därmed var Sverige tvungen att införa en ny visselblåsarlag, som gäller parallellt med annan lagstiftning som kan ge skydd åt en visselblåsare. LÄS MER

 3. 3. Stöd till barn som anhöriga inom vuxenpsykiatrins slutenvård. En kvalitativ studie om kuratorer och sjuksköterskors resonemang utifrån lagstöd 5:7 HSL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Silverberg; [2022]
  Nyckelord :5:7 HSL; Swedish healthcare law; support children as relatives; patients in psychiatric inpatient care; mental illness; healthcare worker; nurse; healthcare counselor; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim was to examine nurses and healthcare counselors reasoning about support for children as relatives of patients in adult psychiatric inpatient care. The healthcare law in Sweden, 5:7 HSL, describes children as entitled to information, advice and support by healthcare professionals when living together with adult relatives that have mental health illness. LÄS MER

 4. 4. Interna rapporteringskanaler - ett ändamålsenligt verktyg för visselblåsare? - En undersökning av i vilken mån utformningen av interna rapporteringskanaler enligt 5 kap. visselblåsarlagen uppfyller sitt tilltänkta syfte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tove Hallbäck; [2022]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; visselblåsarlagen; visselblåsning; interna rapporteringskanaler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the 17th of December 2021 the new Whistleblowing Act came into effect. The regulation was introduced to annex the European Whistleblowing Directive. The main aim of the Whistleblowing Act is to strengthen the protection for individuals who report information on a wrongdoing in a work-related context. LÄS MER

 5. 5. Visselblåsning i koncerner : Om Sveriges tolkning och implementering av visselblåsardirektivet gällande interna rapporteringskanaler för koncerner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Vilma Elm; [2022]
  Nyckelord :whistleblowing; whistleblower; the whistleblower directive; visselblåsning; visselblåsare; koncern; visselblåsarlagen; visselblåsardirektivet;

  Sammanfattning : Lately, whistleblower scandals have received more and more attention in the media. Whistleblowers who blow the whistle about internal misconduct and breaches in the workplace are often subject to retaliation that affects their finances, health, and reputation. LÄS MER