Sökning: "Obligatorisk rapportering"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Obligatorisk rapportering.

 1. 1. Hållbara företags uthållighet under Covid-19-kraschen : En kvantitativ studie om hållbarhets värde vid obligatorisk rapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Fernum; Tim Svedberg; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; ESG; Resilience; Stock market; Covid-19; Mandatory reporting; Hållbarhet; ESG; Uthållighet; Aktiemarknad; Covid-19; Obligatorisk rapportering;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin och efterföljande marknadskrasch skapar en unik möjlighet att analysera det finansiella värdet av hållbarhet. Denna studie undersöker uthållighet hos hållbara företag på den svenska aktiemarknaden under Covid-19-kraschen. LÄS MER

 2. 2. Hälso- och sjukvårdspersonals uppfattningar av att genomföra en orosanmälan vid misstanke om barn som far illa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Heléne Sköld; Camilla Åhrman; [2022]
  Nyckelord :Barnmisshandel; hälso- och sjukvårdspersonal; obligatorisk rapportering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Många barn i världen far illa. Barnkonventionen arbetar för att världens barn ska få en trygg uppväxt och lagar finns som förbjuder barnaga. Av världens 195 länder har 62 infört förbud mot barnaga. LÄS MER

 3. 3. Effects of mandatory sustainability reporting in Sweden : A study on how the amendment has affected the content of Swedish companies’ sustainability reports

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Gabriel Butros; Junior Chukro; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; Corporate social responsibility; CSR; Sustainability reporting; Stakeholders; Mandatory reporting; Annual Reports Act.; Hållbarhet; Företags samhällsansvar; CSR; Hållbarhetsrapportering; Intressenter; Obligatorisk rapportering; Årsredovisningslagen.;

  Sammanfattning : Stakeholders have for the past few years been interested in organizations' impact on sustainability, where economic, environmental, and social issues are prioritized. In 2017, the Annual Reports Act was amended. It now requires companies that meet the criteria to report their CSR activities and impact on sustainability-related issues annually. LÄS MER

 4. 4. Mandatory ESG Disclosure and its Effect on Firm Performance

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anton Ahlqvist; Nathalie Jonoska; [2021-06-23]
  Nyckelord :Financial Firm Performance; Firm Performance; ESG; Non-Financial Information; NFI; CSR; Directive 2014 95 EU; Difference-in-Difference;

  Sammanfattning : With the intention to reach a more sustainable future, the EU implemented Directive 2014/95/EU in 2014, mandating large and public firms to start disclosing ESG information. The resulting changes are however first noticeable in the annual reports for 2017. LÄS MER

 5. 5. FÖRBÄTTRAD JÄMFÖRBARHET MELLAN FÖRETAGS HÅLLBARHETSRAPPORTER? En effektstudie av direktivet 2014/95/EU på större svenska företag inom gruvindustrin och telekommunikationsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Johansson; [2021-03-03]
  Nyckelord :Direktiv 2014 95 EU; jämförbarhet; hållbarhetsredovisning; voluntary disclosure theory; obligatorisk rapportering; större företag; gruvindustrin; telekommunikationsbranschen;

  Sammanfattning : The interest in non-financial reporting and environmental impact has increased among stakeholders. As an intervention, the EU Directive 2014/95/EU, also known as the nonfinancial reporting directive, was implemented in 2017. LÄS MER