Sökning: "Oblivion"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Oblivion.

 1. 1. Ett nytt digitalt didaktiskt verktyg för religionsundervisningen : En studie om hur Elder Scrolls IV: Oblivion och andra dataspel kan hjälpa lärare att öka elevernas intresse för religionsämnet genom att bryta ner förutfattade åsikter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Björn Brox; [2019]
  Nyckelord :Teaching tool; Lärarverktyg;

  Sammanfattning : In recent years studies have shown students interest in school has dropped as they mainly see the subjects being taught or their content to be irrelevant or hard to relate to. This essay explores how using computer games, specifically Elder Scrolls IV: Oblivion, as a teaching tool can help increase students overall interest in the subject of religious education which should facilitate more learning. LÄS MER

 2. 2. Article 7: Why the 'Nuclear Option' turned out to be a dud

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mads Schou Dethlefsen; [2019]
  Nyckelord :article7; teu; haider affair; European Union; article 7 teu; process tracing; nuclear option; article 7;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to find an explanation of the obstacles to deploying Article 7 TEU measures as we see it today. This explanation will be sought in the events in this field starting from the formation of the provision, all the way up to this writing moment. LÄS MER

 3. 3. Bland rönnar, vingnötter & magnolior : hur Tor G. Nitzelius ville skapa ett arboretum på Norrvikens trädgårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Hjorth; [2019]
  Nyckelord :Tor Nitzelius; Tors park; Norrviken; Woodland; naturdalen; Båstad; sorbus; vingnöt; rhododendron; kryptomeria;

  Sammanfattning : Under den period då Norrvikens trädgårdar förvaltades av Stiftelsen Norrvikens trädgårdar mellan åren 1971–2013 (Grauers, 2013) gjordes flera försök att utveckla trädgårdarna för att locka besökare. Under den här perioden anlades Tors park. Parken anlades under ledning av Tor G. LÄS MER

 4. 4. Hur upplever vuxna med ADHD sitt dagliga liv?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Kolling Annelie; [2019]
  Nyckelord :ADHD; Experience; Adult; ADHD; Upplevelse; Vuxna;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Det har skett en kraftig ökning av användandet av centralstimulerande läkemedel som medicinering vid Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD, uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning). Funktionsnedsättningen kan ge symtom som uppmärksamhetssvårigheter, överaktivitet, impulsivitet samt avsaknad av impulskontroll. LÄS MER

 5. 5. Mellan aiai och aei : Tystnad i Aischylos Niobe

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Felice Jackson Rova; [2018]
  Nyckelord :Aischylos; Niobe; grekisk tragedi; vokalitet och tystnad; kvinnlig klagan;

  Sammanfattning : The mythic story of Niobe, who loses her children due to hubris and is eventually transformed into a crying rock on Mount Sipylos, is well known and rearticulated throughout classical Greek literature. In this master’s thesis I aim to examine fragment 154a of Aeschylus’ lost tragedy Niobe in order to show the significance of the tragic re-enactment of silence and grief. LÄS MER