Sökning: "Obotlig cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Obotlig cancer.

 1. 1. Att vara partner till en person med obotlig cancer i en tidig palliativ fas : -En narrativ studie med ett partnerperspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sara Johansson; Emelia Olausson; [2019]
  Nyckelord :Obotlig cancer; partnern hyser egna tankar och känslor; partnern och den vårdade personen bär på tankar och känslor tillsammans; partnern ser den vårdade personen på olika sätt; tidig palliativ fas.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara partner till en person med obotlig cancer i den tidiga palliativa fasen, kan bli en omfattande livsförändring, associerat med en lång sorgeprocess. Cancern kan leda till bland annat en känsla av begränsad tid, sorg och ökad risk för ohälsa, om stöd inte erbjuds. LÄS MER

 2. 2. Lidande vid palliativ vård : En litteraturstudie om cancerpatienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Lira; Frida Svahn; [2019]
  Nyckelord :Pain; palliative; patients; qualitative; suffering; cancer; experiences; Kvalitativ; palliativ; patienter; smärta; cancer; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det palliativa vårdandets utgångspunkt är att lindra lidandet för patienter. Patienter med obotliga cancersjukdomar uppger att sjuksköterskor har en betydande roll i deras bearbetning av lidande. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av smärta hos patienter med obotlig cancersjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emilia Abrahamsson; Isabelle Wiland; [2019]
  Nyckelord :cancer; smärta; patientens upplevelse; palliativ vård;

  Sammanfattning : Smärta är det vanligaste symtomet till följd av obotlig cancersjukdom och inverkar på patientens livskvalité och välbefinnande i livets slutskede. Smärtan kan upplevas både som fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt lidande. LÄS MER

 4. 4. ”Vi är en frisk familj där en av oss har blivit sjuk, vi är inte en sjuk familj, vi är en frisk familj.” - Att leva med ett barn med obotlig hjärntumör

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lena Eskilson Falck; [2018-09-07]
  Nyckelord :Föräldrar; hjärntumör; barn med cancer; copingstrategier och anpassning.; Parents; brain tumor; childhood cancer; coping strategies and adjustment.;

  Sammanfattning : Denna studie har fokus föräldrars berättelser hur de hanterar sin vardag då deras barn har insjuknat i hjärntumör med återkommande recidiv (återfall i sjukdomen). Studiens syfte är att beskriva vilka erfarenheter föräldrar till barn med hjärntumör med återkommande recidiv har vad gällande strategier för att få ett fungerande vardagsliv och konsekvenser av detta. LÄS MER

 5. 5. Det gör ont att leva,  men jag vill inte dö : Kvinnors upplevelser av att leva med obotlig cancersjukdom utifrån bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Josephine Peltola; Marie Sandberg; [2018]
  Nyckelord :blogg; kvinnor; obotlig cancer; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2016 diagnostiserades 28 179 kvinnor med en cancersjukdom i Sverige. Majoriteten blir friskförklarade med hjälp av behandling, men för vissa får sjukdomen en dödlig utgång. Att leva med obotlig cancer innebär en fysisk och psykisk belastning som påverkar välbefinnandet på ett negativt sätt. LÄS MER