Sökning: "Obotlig cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Obotlig cancer.

 1. 1. Stöd till barn och ungdomar som har en förälder med obotlig cancer : en litterturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Lind Buvall; Carina Sparr; [2019]
  Nyckelord :Barn; Förälder; Obotlig cancer; Stöd; Ungdom;

  Sammanfattning : Att vara barn och få vara med att en förälder får en cancer sjukdom och sedan dör är en av de mest stressade situationer barn och ungdomar kan vara med, dessa händelser skapar många funderingar och frågor. I Sverige ska hälso- och sjukvårdspersonal involvera barn och ungdomar så att de får information, stöd och råd när en förälder blir allvarligt sjuk eller dör. LÄS MER

 2. 2. Att vara partner till en person med obotlig cancer i en tidig palliativ fas : -En narrativ studie med ett partnerperspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sara Johansson; Emelia Olausson; [2019]
  Nyckelord :Obotlig cancer; partnern hyser egna tankar och känslor; partnern och den vårdade personen bär på tankar och känslor tillsammans; partnern ser den vårdade personen på olika sätt; tidig palliativ fas.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara partner till en person med obotlig cancer i den tidiga palliativa fasen, kan bli en omfattande livsförändring, associerat med en lång sorgeprocess. Cancern kan leda till bland annat en känsla av begränsad tid, sorg och ökad risk för ohälsa, om stöd inte erbjuds. LÄS MER

 3. 3. Livet med obotlig cancer : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Martina Babic; Zandra Nord; [2019]
  Nyckelord :Meningsfullhet; neoplasms; ovisshet; person; upplevelse;

  Sammanfattning : Att beskriva personers upplevelser av att leva med obotlig cancer .... LÄS MER

 4. 4. En kvinnas upplevelser av att leva med obotlig cancer : en analys av ett narrativ

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linnea Andersson; Emma Sandström; [2019]
  Nyckelord :Cancer; obotlig sjukdom; döende; upplevelse; inifrånperspektiv; narrativ; innehållsanalys; litteraturstudie; omvårdnad;

  Sammanfattning : Att drabbas av obotlig cancer kan göra att hela ens tillvaro vänds upp och ner. Sjukdomen och tankar på döden triggar personens existentiella lidande. Sjuksköterskan har en viktig roll i patientvården att stötta och trösta och det kan vara en utmaning att vårda personer med obotlig sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Lidande vid palliativ vård : En litteraturstudie om cancerpatienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Lira; Frida Svahn; [2019]
  Nyckelord :Pain; palliative; patients; qualitative; suffering; cancer; experiences; Kvalitativ; palliativ; patienter; smärta; cancer; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det palliativa vårdandets utgångspunkt är att lindra lidandet för patienter. Patienter med obotliga cancersjukdomar uppger att sjuksköterskor har en betydande roll i deras bearbetning av lidande. LÄS MER