Sökning: "Observation"

Visar resultat 1 - 5 av 6431 uppsatser innehållade ordet Observation.

 1. 1. INTERNAL COMMUNICATION AND COWORKERSHIP, IMPLICATIONS FOR DIGITAL TRANSFORMATION. A qualitative case study at Volvo Trucks, exploring coworkership through self-determination theory

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :André Andersson; Wiebke Weiland; [2023-11-22]
  Nyckelord :Coworkership; Self-Determination Theory; Employee Engagement; Internal Organisational Communication; Case Study; Digital Transformation; Template Analysis;

  Sammanfattning : Employee engagement is essential for companies' success, competitiveness and for handling large scale organisational changes. Specifying the barriers and drivers for employee engagement is therefore necessary to handle major organisational changes, such as digital transformation. LÄS MER

 2. 2. Informationsförmedling på digitala plattformar: En kvalitativ studie om hur komplex information på digitala plattformar inför signering av avtal upplevs av digital natives och hur det kan optimeras för att fånga deras uppmärksamhet

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Diana Boskovic; Linn Holmgren; [2023-11-20]
  Nyckelord :Digital Natives; Arbetsminne; Uppmärksamhet; Information Overload; Interaktionsdesign; Prototyp; Kodning; Induktiv Analys; Digitala Plattformar; Working Memory; Attention; Interaction Design; Prototype; Coding; Digital Platforms; Inductive Analysis;

  Sammanfattning : Idag presenteras människor ofta med viktig information på digitala plattformar som behöver signeras. Frågan är vad människor tar med sig från läsningen av avtal innan signering, samt hur informationen bör presenteras. LÄS MER

 3. 3. Cleaning methods for removal of bound soiling on leather

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Olivia Cati Starck; [2023-11-14]
  Nyckelord :Conservation; Leather; Cleaning; Vulpex; White spirit; Isopropanol; Gellan gum gel;

  Sammanfattning : This thesis investigates the removal of bound soiling on leather using three cleaning methods: Vulpex (10%) in white spirit, gellan gum gel loaded in isopropanol and white spirit by itself. More detailed studies of cleaning methods for bound soiling in leather conservation are sparse. LÄS MER

 4. 4. Relationsarbete vid mellanmål.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Frida Hasselgren; Maria Olsson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Relationsarbete; sociala relationer; inneslutning; uteslutning; fritidshem; mellanmål.;

  Sammanfattning : Det finns lite forskning kring mellanmålssituationen på fritidshemmen och relationsarbetet som händer där. Mellanmålet är en viktig del i verksamheten på fritidshemmen utifrån sociala samspel men även utifrån hälsa. LÄS MER

 5. 5. Utomhuspedagogik – varför eller varför inte?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jasmine Axmalm; Sophie Broström; [2023-10-26]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; fritidshem; platsupplevelse; dubbla uppdraget.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på hur arbetet med utomhuspedagogik ser ut i svenska fritidshem och vilka förutsättningar som krävs för att kunna arbeta med det. Vi har formulerat tre olika frågeställningar utifrån syftet. Frågeställningarna har vi sedan utgått från när vi genomfört studien. LÄS MER