Sökning: "Observationsstudie på operationssal"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Observationsstudie på operationssal.

 1. 1. Den sövda patientens värdighet på operationssalen : En kvalitativ observationsstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Artursson Borbas; Johanna Bohman; [2018]
  Nyckelord :Dignity; intraoperative nursing; anesthetized patient; operating room; theatre nurse; Värdighet; intraoperativ omvårdnad; sövd patient; operationssal; operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: To maintain the patient's dignity is important for the theatre nurse, which becomes extra clear when the patient is anesthetized. However, there are few studies with focus on dignity of the anesthetized patient in the operating room. LÄS MER

 2. 2. Kommunicera mera! Fast lagom. – En kvalitativ observationsstudie av kommunikationen på en operationssal

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Mårtensson; [2017-08-04]
  Nyckelord :Kommunikation; operationssal; operationssjuksköterska; teamarbete; atmosfär; communication; operating room; scrub nurse; teamwork; atmosphere;

  Sammanfattning : Bakgrund: En operationssjuksköterska ska kunna kommunicera med sina medarbetare. Arbetsklimatet är teammedlemmarnas helhetsupplevelse av kommunikationen inom teamet. Tidigare forskning visar att det kan uppstå kommunikationsmissar under operationer som påverkar teamet och patienten negativt. LÄS MER

 3. 3. Se upp för dörrarna - en observationsstudie vid ortopedisk kirurgi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Fredrik Andersson; Annika Lagundzija; [2016]
  Nyckelord :Dörröppningar på operationssal; operationspersonal; ortopedisk kirurgi; ventilation; vårdrelaterade infektioner; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dörröppningar till operationssalen under pågående operation påverkar ventilationen, vilket kan öka risken för postoperativ sårinfektion. Vid ortopedisk implantat- och allmän ortopedisk kirurgi ska ultraren luft uppnås för att förebygga vårdrelaterade infektioner. LÄS MER

 4. 4. Operationssalens hygieniska rutiner med fokus på dörröppningar, mössor och munskydd. -En observationsstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jennifer Bissett; Jessica Ingemansson; [2014]
  Nyckelord :Hygieniska rutiner; dörröppningar på operationssal; operationsmössor; munskydd; operationspersonal.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund Vårdrelaterad infektion kan leda till både morbiditet och mortalitet, förlängd vårdtid och försämrad ekonomi för sjukvården. Det kan få förödande konsekvenser för patienten på operationsbordet om operationsmiljön brister vad gäller ventilation och operationspersonalens hygieniska rutiner. LÄS MER

 5. 5. Antalet dörröppningar under operation och dess orsaker - En Observationsstudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Nathalie Bengtsson; Anna Marnetoft; [2013]
  Nyckelord :Doorways; nosocomial infections; observational study; operating room; surgical; ventilation.; Dörröppningar; observationsstudie; operation; operationssal; ventilation; vårdrelaterade infektioner.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier har visat att dörröppningar samt rörelse av personal inne på operationssalen ökar mängden bakterier i luften. Vårdrelaterade infektioner är den mest förekommande komplikationen vid kirurgi och skapar onödigt lidande för patienten. LÄS MER