Sökning: "Occupational Health and Safety"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Occupational Health and Safety.

 1. 1. En legitimations påverkan för professionen och för patienten En kvalitativ studie om hälso-och sjukvårdkuratorers syn på yrkeslegitimering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Richard Dahlström; Jenny Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Profession; Professional development; professional certification; patient security; Social Sciences;

  Sammanfattning : Healthcare social workers is currently undergoing a governmental legitimation process of its profession which places the profession in front of a new situation and new requirements. Our aim with this qualitative survey has therefore been to try to understand from active social workers in healthcare what importance legitimization has for both the own profession and the patients. LÄS MER

 2. 2. Psykosocial arbetsmiljö och dess påverkan på patientsäkerheten - från ett svenskt samt vietnamesiskt sjuksköterskeperspektiv.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Johansson; Linda Olsson; [2018-01-25]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; patientsäkerhet; sjuksköterska; sverige; vietnam;

  Sammanfattning : Background: The psychosocial work environment is described as the psychological reactions that arise in social structures at the workplace. Shortcomings in the psychosocial work environment can lead to mental illness, burnout, sick leave and layoffs. This can lead to deficiency of the workforce, which threatens patient safety. LÄS MER

 3. 3. AFS 2015:4 – möjligheter och begränsningar i regionala fackliga ombudsmäns arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö - en jämföresle mellan två fackförbund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sophie Svensson; Ida Sällergård; [2018-01-17]
  Nyckelord :work environment; trade union; change; influence; structure;

  Sammanfattning : The Swedish labour market has gone through some drastic changes the last couple of decades.New working conditions and new types of professions have appeared, which puts a lot ofpressure on the occupational safety and health. LÄS MER

 4. 4. Feasibility Analysis of AI based Wearable Data-driven Solution for Safety and Health in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Md Atiqur Rahaman Khan; [2018]
  Nyckelord :AI; IoT; Wearable; Safety; Health; Injuries; Workplace; Sweden; AI; IoT; Wearable; Säkerhet; Hälsa; Skador; Arbetsplats; Sverige;

  Sammanfattning : This thesis investigates the prospects of AI and IoT based wearable solution in order to enhance the occupational safety and health. Thus this study contributes to find the probable use cases that can be suitable for such a technology. Later also investigation has been done to figure out how appropriate the Swedish market will be to target on. LÄS MER

 5. 5. Förbättrad byggarbetsmiljösamordning : Arbetsmiljöarbetet under planering- och projekteringsskedet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Juhamatti Huoviala; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this degree project is to highlight the important work done by the planning and design coordinator for the construction environment in the early stages, and the significance of this for improving the working environment throughout the project. This work will be conveyed to the construction and installation work coordinator, whose task is to build on the work that has begun. LÄS MER