Sökning: "Occupational Health and Safety"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Occupational Health and Safety.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress och dess konsekvenser : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Aziza Niazi; Sima Zaher; [2021]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; Arbetsrelaterad stress; copingstrategi; omvårdnad; patientsäkerhet; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En legitimerad sjuksköterska har ett specifikt ansvar och kompetensområde kring omvårdnad. Kvalitén av omvårdnaden kan påverkas av arbetsrelaterad stress och därmed är det av vikt att belysa sjuksköterskors upplevelser av detta. LÄS MER

 2. 2. Ålderspensionärers upplevelse av förändringar i vardagsaktiviteter utifrån rekommendationer och restriktioner införda under Covid-19 pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Niklas Eriksson; Mikael Forss; [2021]
  Nyckelord :Corona pandemic; Covid-19; activity; senior citizen; adaptation; occupational therapy; experience; Coronapandemi; Covid-19; aktivitet; pensionärer; anpassning; arbetsterapi; upplevelse;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur äldre personer upplever att deras vardagsaktiviteter påverkats av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner som infördes i samband med Coronapandemin. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ design. LÄS MER

 3. 3. Utom arbetsgivarens kontroll – en studie av arbetsmiljöansvaret och arbetsskadeförsäkringen då arbetstagaren arbetar hemifrån.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronica Westergård; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; skadeståndsrätt; hemarbete; distansarbete; arbetsmiljö; arbetsmiljöansvar; arbetsplatsens utformning; arbetsskadeolycka; arbetsskadeförsäkring labour law; tort law; homework; telework; telecommuting; remote wor; employer’s responsibility for occupational safety and health; safety and health at workplace; work environment; formation of the workplace; workrelated injuries; occupational damage; occupational injury insurance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att arbeta hemifrån har de senaste åren blivit allt vanligare. Inför framtiden spås att den fysiska, ordinarie arbetsplatsen kommer att bli än mindre viktig och att fler kommer att vilja arbeta på distans helt eller delvis. LÄS MER

 4. 4. POTENTIAL LIMITATIONS OF BANNING TEMPORARY EMPLOYMENT IN THE GERMAN MEAT INDUSTRY

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Boglárka Takács; [2021]
  Nyckelord :risk society thesis; individualization thesis; individual survival strategies; German meat industry; precariat; migrant workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : The German meat industry is a popular labour market destination for unskilled Eastern and Middle European workers. The precarious employment and housing conditions, exacerbated by a staggering number of COVID-19 infections, received immense media attention in 2020. LÄS MER

 5. 5. Yrkesrelaterade stressfaktorer och dess påverkan på patientsäkerheten – En systematisk litteraturstudie ur operationssjuksköterskans och kirurgens perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Arnell; Emelie Lindén; [2020-06-26]
  Nyckelord :Kirurg; Operationssjuksköterska; Patientsäkerhet; Stresshantering; Yrkesrelaterad stress;

  Sammanfattning : Background: The scrub nurse and the surgeon are working tightly in a cross-professional team during the surgery. Their specific responsibilities in combination with a demanding and complex work environment can contrite to perceived stress, with a negative impact on the work done by the surgical team and ultimately influence patient safety negatively. LÄS MER