Sökning: "Occupational Therapy"

Visar resultat 1 - 5 av 470 uppsatser innehållade orden Occupational Therapy.

 1. 1. Distansarbetets påverkan på yrkesverksammas aktivitetsmönster : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Johanna Hagvall; Ellen Ward; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; habits and routines; Model Of Human Occupation; occupational therapy; patterns of daily occupations; physical environment; social distancing; Arbetsterapi; covid-19; fysisk miljö; Model Of Human Occupation; social distansering; vanor och rutiner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan pandemins start har det blivit vanligare att arbeta hemifrån. Vid distansarbete kan aktivitetsmönstret förändras då gränsen mellan arbete och fritid lätt kan suddas ut. Syfte: Syftet var att beskriva hur distansarbete påverkar aktivitetsmönstret hos yrkesverksamma personer mellan 19–35 år. LÄS MER

 2. 2. To play or not to play : the relationship between motor skills, pretend play and play participation

  Master-uppsats,

  Författare :Mari Virkkala; [2022]
  Nyckelord :Imitation; occupational therapy; pretend play; sensory integration; sequencing; social participation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Öppen arbetsmarknad för alla? : En kvalitativ studie kring möjligheter och hinder för flyktingar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ali Mohammadi; Berker Burak Demirkapu; [2022]
  Nyckelord :PTSD therapy; PTSD treatment; PTSD unemployment; refugees migrants with PTSD; labor market; labor market; trauma; vocational program; work rehabilitation.; PTSD arbetslöshet; PTSD treatment; PTSD therapy; refugees migrants with PTSD; labor market; labour market; trauma; vocational program; work rehabilitation.;

  Sammanfattning : Arbete och en meningsfull sysselsättning är en rättighet för alla. Det bidrar till delaktighet, meningsfullhet och autonomi. För individer med utländsk bakgrund skapar arbete förutsättningar för att integreras i samhället, dock har många individer svårt att komma in i arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med gruppinterventionen ReDO

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa, medicin och rehabilitering

  Författare :Heléne Lundqvist; Nina Törnberg; [2022]
  Nyckelord :Occupational therapy; Redesign Daily Occupations; Occupational balance;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters erfarenheter av samordnad individuell planering upprättad tillsammans med strokepatienter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lena Forsgren; Maria Garnes; [2022]
  Nyckelord :Occupational therapy; Coordinated individual planning; Stroke; Rehabilitation; Arbetsterapi; Samordnad individuell planering; Stroke; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av samordnad individuell planering [SIP] upprättad tillsammans med strokepatienter. För att besvara syftet valde författarna att använda en kvalitativ metod med intervjuer för datainsamling. Nio arbetsterapeuter verksamma inom region och kommun i Sverige intervjuades. LÄS MER