Sökning: "Occupational balance"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Occupational balance.

 1. 1. Prokrastinering ur ett aktivitetsvetenskapligt och arbetsterapeutiskt perspektiv - En litteraturstudie om uppskjutande av aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Victor Börjesson; Jonathan Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Uppskjutandebeteende; Aktivitetsmönster; Aktivitetsbalans; the Model Of Human Occupation; Aktivitetsengagemang; Viljekraft; Vanebildning; Utförandekapacitet; Miljö; Tidshantering. Postponement behaviour; Occupational pattern; Occupational balance; the Model Of Human Occuapation; Occupational engagement; Volition; Habituation; Performance capacity; Environment; Time management.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prokrastinering är uppskjutande av utförande av aktivitet trots vetskapen om att det kan ge negativa konsekvenser i längden. Det är ett fenomen som är väl beforskat inom den vetenskapliga disciplinen psykologi men i stort sett outforskat inom arbetsterapin och aktivitetsvetenskapen. LÄS MER

 2. 2. Sociodemografiska faktorer i relation till utvecklande av aktivitetsohälsa och sjukskrivning

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Louise Karlsson; [2020]
  Nyckelord :occupational therapy; mental illness; occupational value; occupational balance; occupational ill health;

  Sammanfattning : Sjukskrivningar pga. stressrelaterad ohälsa fortsätter att öka frekvent i samhället. Inom arbetsterapi anses ett balanserat aktivitetsmönster att vara en förutsättning för upplevelsen av hälsa och välmående. LÄS MER

 3. 3. Unga vuxnas upplevelse av aktivitetsbalans respektive stress på ett gymnasialt vårdprogram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Jessika Vammerlund; Ylva Landgren; [2020]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; Aktivitetsperspektiv; Aktivitetsobalans; Model of Lifestyle Balance; Occupational balance Questionnaire; Perceived Stress Scale; Stress; Unga vuxna; Value and Meaning in Occupations; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa har ökat bland unga och de upplever sig ha svårighet i att hitta balans mellan olika aktiviteter. Inom vården är sjukskrivning och hög psykosocial belastning vanligt förekommande, vilket utgör en risk för unga vuxna som går ett gymnasialt vårdprogram. LÄS MER

 4. 4. Med rötter i två länder - : En kvalitativ studie bland äldre assyriska kvinnors beskrivning av aktiviteter i det dagliga livet.

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Mariana Isa; Silene Isabel Palomino Casseres; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Immigration; Kvinnor; ValMo- modellen; Aktivitetsvärde.;

  Sammanfattning : Background: The Assyrians are a minority group from Iraq who were forced to emigrate to various countries in the world because of war and oppression. The first Assyrians came to Sweden in 1967. They had to abandon learned social norms, culture, and language as they tried to adapt to a new foreign country. LÄS MER

 5. 5. The Right Man for the Job

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Ebba Alm; Cecilia Bill; [2020]
  Nyckelord :Gender; Investment Banking; Occupational Segregation; Social Identity Theory; Stereotype Threat;

  Sammanfattning : The finance industry has traditionally been male-dominated, and despite recent efforts to attract more female applicants, the gender segregation still prevails. The investment banking industry, in particular, is notoriously male-dominated. LÄS MER