Sökning: "Occupational stress."

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade orden Occupational stress..

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress och dess konsekvenser : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Aziza Niazi; Sima Zaher; [2021]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; Arbetsrelaterad stress; copingstrategi; omvårdnad; patientsäkerhet; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En legitimerad sjuksköterska har ett specifikt ansvar och kompetensområde kring omvårdnad. Kvalitén av omvårdnaden kan påverkas av arbetsrelaterad stress och därmed är det av vikt att belysa sjuksköterskors upplevelser av detta. LÄS MER

 2. 2. Stress hos pedagoger på förskolan : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Sandra Ulfves; Moa Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställning Studiens syfte är att ta reda på om stress bland pedagogerna på förskolan existerar och i vilken mängd. Studien undersöker även om det är någon skillnad på stressen beroende på om man är utbildad förskollärare eller barnskötare. Syftet med projektet är även att ge underlag för fortsatt forskning. LÄS MER

 3. 3. Att upprätthålla balans i vardagliga aktiviteter vid psykisk- eller stressrelaterad ohälsa : Individers erfarenheter och resonemang

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jennie Forsgren; [2021]
  Nyckelord :Occupational therapy; psychological stress; activities of daily living; life balance;

  Sammanfattning : Trough previous research we have knowledge about the connection between balance in daily life and the experience of health. The psychological or stressrelated ill health increases despite more people receiving care and treatment. LÄS MER

 4. 4. Arbetsrelaterad stress inom akutsjukvården - Sjuksköterskans perspektiv : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Rozhin Mahmoud; Solin Mustafa; [2021]
  Nyckelord :Emergency Medical Services; Management; Nurse; Occupational stress; Akutsjukvård; Arbetsrelaterad stress; Hantering; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är en faktor som kan utlösas inom arbetet, då arbetsplatsen inte har rätt förutsättningar för vårdpersonalen. Detta är vanligt inom akutsjukvården relaterat till sjuksköterskans omvårdnadsansvar, vilket motiverar vikten av att identifiera tillvägagångssätt för att hantera detta. LÄS MER

 5. 5. An Emergency department under strain : Occupational stress in nurses

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johanna Rytting; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; sjuksköterska; akutsjuksköterska; akutmottagning; coping; erfarenhet; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdpersonal på akutmottagning besitter en högre autonomi, bredare kompetens samt högre nivå av teamarbete och kommunikation vilket har visat en lindrande effekt på arbetsrelaterad stress. Trots detta har tidigare studier rapporterat att sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning i större utsträckning upplever arbetsrelaterad stress till skillnad från sjuksköterskor som arbetar inom andra vårdinstanser. LÄS MER