Sökning: "Octapharma"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Octapharma.

 1. 1. Development and validation of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Josefine Sundgren; [2020]
  Nyckelord :HIV-1; qPCR; Octapharma; Taqman; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The major problem when developing primers and probe sets for detection of HIV-1 is its high genetic variability and strong ability to mutate. HIV-1 is divided into four groups, M, N, O, P based on genetic similarities, and there are more than 70 different circulating recombinant forms. LÄS MER

 2. 2. Towards sustainable project management : A life cycle approach to evaluate the biopharmaceutical industry

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lovisa Olin; [2020]
  Nyckelord :life cycle management; sustainable project management; pharmaceutical industry; environmental aspects; life cycle assessment;

  Sammanfattning : Adopting sustainability practices in both planned and current operations is increasingly important to many organizations. Due to increased awareness various companies are adopting life cycle thinking. LÄS MER

 3. 3. Vilka metoder och mätetal som företag använder sig av för att utveckla sin befintliga resurseffektivitet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Victor Fredstrand; Yacoub Hanna; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Som en följd till den högteknologiska utvecklingen runt omkring i världen möter tillverkande företag i Sverige stora utmaningar för att kunna följa med denna utveckling, och konkurrera med andra. Att uppnå en genomgående resurseffektivitet inom produktionen är en av de största utmaningarna som företag strävar efter att åstadkomma. LÄS MER

 4. 4. Vilka metoder och mätetal som företag använder sig av för att utveckla sin befintliga resurseffektivitet

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Victor Fredstrand; Yacoub Hanna; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Som en följd till den högteknologiska utvecklingen runt omkring i världen möter tillverkande företag i Sverige stora utmaningar för att kunna följa med denna utveckling, och konkurrera med andra. Att uppnå en genomgående resurseffektivitet inom produktionen är en av de största utmaningarna som företag strävar efter att åstadkomma. LÄS MER

 5. 5. Förändringsarbete och dess kritiska faktorer : En fallstudie om Lean-implementeringen på läkemedelsföretaget Octapharma AB

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Matilda Jonsson; Josephine Falkenberg Olsson; [2015]
  Nyckelord :Lean; Organizational change; Lean; Förändringsarbete;

  Sammanfattning : Förändringsarbete är av en komplex karaktär, men en förutsättning för att företag ska kunna behålla sin konkurrenskraft. Det finns en mängd olika förändringsmetoder vars syfte är att effektivisera verksamheten. LÄS MER