Sökning: "Odelaktighet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Odelaktighet.

  1. 1. Patientdelaktighet vid bedsiderapportering : En litteraturöversikt med helhetsperspektiv på patientdelaktighet

    Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

    Författare :Fredrik Holmberg; Alexandra Nordlund; [2016]
    Nyckelord :Bedside rapportering; Delaktighet; Förståelse; Kontroll; Odelaktighet;

    Sammanfattning : Bakgrund: Patientdelaktighet är viktigt för att uppnå personcentrerad vård och inkluderas i patientlagen. Patientdelaktighet främjar patientens position i vården, det innefattar respekt för patienten samt att patientens egen förmåga ska uppmuntras. LÄS MER