Sökning: "Odling"

Visar resultat 1 - 5 av 714 uppsatser innehållade ordet Odling.

 1. 1. ODLING I DEN URBANA MILJÖN - En kvalitativ studie om stadsodlingens funktion och roll i den hållbara stadsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Böhm; [2021-02-08]
  Nyckelord :Stadsutveckling; Stadsodling; Hållbarhet; Ekosystemtjänster; Markanvändning;

  Sammanfattning : Urbanization as a trend is still ongoing and facing cities with challenging circumstances ofhow to develop in line with a sustainable development. The discussion of how to developurban areas in line with a sustainable development are broad and include a variety of activitiesand areas. LÄS MER

 2. 2. Bakteriologisk diagnostik som underlag för efterföljande åtgärder vid klinisk mastit hos nötkreatur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Andersson; [2021]
  Nyckelord :mastit; diagnostik; enkät; åtgärder;

  Sammanfattning : Kor och människor har under lång tid levt sida vid sida och korna har försett människor med mjölk. Processen för mjölkning har förändrats, från handmjölkning till automatisk mjölkning t.ex. i robot, och besättningarna har blivit större. LÄS MER

 3. 3. Hälta hos svenska slaktgrisar : patologiska förändringar och behandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Gripsborn; [2021]
  Nyckelord :hälta; gris; slaktgris; behandling; antibiotika; NSAID;

  Sammanfattning : Hälta är ett vanligt problem inom grisproduktionen med konsekvenser för både djurvälfärd och ekonomi. Definitionen av hälta är en avvikelse i det normala rörelsemönstret, vilken ofta är associerad med smärta. LÄS MER

 4. 4. Biologi ur ett förskollärarperspektiv : En intervjustudie avseende förskollärares uppfattningar samt resonemang om integrering av ämnet biologi i verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Emma André Olsson; [2021]
  Nyckelord :Biology; Natural Science; Perceptions; Preschool and Preschool teacher; Biologi; förskola; förskollärare; naturvetenskap och uppfattningar;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på förskollärare och deras uppfattningar, åsikter och resonemang kring ämnet biologi i förskolans verksamhet. Syftet med studien är att belysa förskollärares uppfattningar om ämnet biologi samt hur de resonerar kring sitt arbete med biologi tillsammans med de äldre barnen i förskolan (3–6 år). LÄS MER

 5. 5. Synen på gemensamhetsodling i Stockholm : Särintresse eller nödvändighet för en hållbar stad?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Rebecka Strohl; [2021]
  Nyckelord :Gemensamhetsodling; Tillsammansodling; Stadsodling; Stockholm; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Framtidens matproduktion står inför stora utmaningar och för att kunna producera tillräckligt med mat i framtiden kan även städers ytor vara lämpliga för odling. Möjligheter till stadsodling påverkas dock av hur odling värderas och uppfattas av kommunen. LÄS MER