Sökning: "Odlingsyta"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Odlingsyta.

 1. 1. Perenn odling med jorden i fokus : odling av perenna frukt-, bär- och grönsakskulturer för en alternativ livsmedelsproduktion i svenska klimatzon fyra

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sara Östblom; [2018]
  Nyckelord :perenna grönsaker; fruktodling; bärodling; jordbearbetning; småskalig odling; självförsörjning;

  Sammanfattning : I arbetet beskrivs inledningsvis jordbearbetningens negativa effekter på våra odlingsmarker. Vidare skildras jordbearbetningens omfattning i annuella odlingssystem jämfört med i perenna odlingssystem. LÄS MER

 2. 2. STADSODLINGAR : En litteraturstudie kring hållbarhet och byggnadsintegrerade stadsodlingar i Afrika och Nordamerika

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Malin Berger; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jordens befolkning ökar i snabb takt och stadsodlingar kan vara ett sätt att förse den ökande populationen med mat. Hur byggnadsintegrerade stadsodlingar, med fokus på tak, kan kopplas till hållbarhet undersöks i denna rapport. LÄS MER

 3. 3. Växters upptag av spårämnen från rödfyr : ett odlingsförsök vid tre rödfyrshögar i Västra Götalands län

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Soil Sciences

  Författare :Emma Lennmo; [2006]
  Nyckelord :alunskiffer; rödfyr; spårämnen; växtupptag;

  Sammanfattning : Burnt alun shale and lime is the residual product that was formed when alun shale was used as fuel to convert limestone to quick lime. The material contains arsenic, vanadium, molybdenum, cadmium, nickel, lead, and uranium among other elements. LÄS MER