Sökning: "Odyssefs Botsis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Odyssefs Botsis.

  1. 1. Patientkontrollerad analgesi (PCA): ett personcentrerat förhållningssätt

    Magister-uppsats,

    Författare :Odyssefs Botsis; Simon Ström; [2021-08-13]
    Nyckelord :Delaktighet; ersoncentrerad vård; postoperativ smärtlindring; trådlös övervakning; patientkontrollerad analgesi;

    Sammanfattning : Background: Analgesia is something nurse anesthetists tackle daily. Different approaches to address the problem exist: the concept of an Acute Pain Service team, multimodal analgesia and patient-controlled analgesia (PCA). LÄS MER