Sökning: "Offensiv realism"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Offensiv realism.

 1. 1. Eftersträvar Ryssland makt eller säkerhet? : En teoriprövande fallstudie om Rysslands invasion av Ukraina

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Isak Wetterlöf; [2023]
  Nyckelord :Offensiv realism; defensiv realism; Ryssland; Ukraina; NATO;

  Sammanfattning : What is the motive of the Russian invasion of Ukraine? Is Kreml seaking security or power? The topic will be discussed from the perspective of offensive and defensive realism, which is based on John Mearsheimer, Stephen Walt and Kenneth Waltz thoughts and ideas. The thesis has also studied the war in Georgia and Syria in an attempt to find similarities with today's war in Ukraine. LÄS MER

 2. 2. Vapen, olja eller makt? En prövning av realistiska och marxistiska teorier på Irakkriget

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Lundholm; Jesper Guldstrand; [2022]
  Nyckelord :Irakkriget; Offensiv realism; Defensiv realism; Marxism; Marxism-leninism; Ultra-imperialism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Irakkriget 2003 motiverades med påståenden om att Saddamregimen hade massförstörelsevapen, och att dessa kunde komma att användas mot USA. Vår empiri visar att det fanns skäl att tvivla på detta redan innan kriget började och att det finns skäl att undersöka frågan närmare. LÄS MER

 3. 3. I kraftfältet mellan stormakter : Offensiv realism och Taiwanfrågan

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Alexis von Sydow; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En analys av Armeniens och Azerbajdzjans twitteranvändande om konflikten över Nagorno-Karabach

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Lindqvist; Isac Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Twitter; Armenien; Azerbajdzjan; Nagorno-Karabach; Realism; Strukturell Realism; Offensiv Realism; Defensiv Realism; Klassindelande Analys; Kvantitativ Analys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna artikeln behandlar Armeniens och Azerbajdzjans twitteranvändande kring konflikten över Nagorno-Karabach. Syftet med artikeln är att utifrån strukturell realism som den teoretiska basen, analysera Armenien och Azerbajdzjans tweets. LÄS MER

 5. 5. USA:s flerfaldiga politik i Israel-Palestinakonflikten - En analys av USA:s utrikespolitik i Israel-Palestinakonflikten 2000–2020

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Farah Abbas; [2021]
  Nyckelord :USA:s utrikespolitik; Israel-Palestinakonflikten; USA:s agerande; Fredsför-handlingar; Säkerhetsrådet; offensiv realism; idealism. Keywords: the United States Foreign Policy; Israeli-Palestinian Conflict; U.S. act-ing; Peace plan; Security Council; offensive realism; idealism.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av USA:s viktiga roll i världspolitiken och speciellt i Mellanöstern och dess konflikter är uppsatsens syfte att undersöka USA:s flerfaldiga politik rörande Israel-Palestinakonflikten mellan 2000–2020. Syftet uppnås genom att besvara frågorna om hur USA har agerat i förhållande till konflikten mellan 2000–2020, vilka motiveringar USA har för sitt agerande samt hur USA:s politik kring konflikten kan förstås. LÄS MER