Sökning: "Offentlig byggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Offentlig byggnad.

 1. 1. Axelskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sandra Al-Neyazi; [2018]
  Nyckelord :Offentlig byggnad; Skola; Solvalla; Trähus;

  Sammanfattning : Projektet handlar om att skapa en lättorienterad och uppdelad förskola och lågstadieskola i Solvalla i Stockholm som bidrar med tydlighet, trygghet och lekfullhet åt barnen. Uppdelningen skulle ske på 2 olika vis: separera förskolan från lågstadiet, samt separera årskurserna. LÄS MER

 2. 2. Ett attraktivt och offentligt passivhus - gestaltning av kulturhus i Örnsköldsvik centrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Erica Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Passivhus; Attraktivitet; Hållbart byggande; Kulturhus; Offentlig byggnad;

  Sammanfattning : The municipality of Örnsköldsvik has for a long time planned to establish a culture house in the centrum area. An investigation was started during the spring 2017 to develop local programs and analysis of needs with the keywords; attractive, width and tip, the building should also breathe sustainable construction. LÄS MER

 3. 3. En gate

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Peter Wilhelm Valerius Aasgaard; [2018]
  Nyckelord :a street; street; Slakthusområdet; Enskede Gård; Skola; gymnas; lärocenter; publik väg; väg; cykel; cykelväg; cykelparkering; glasfasad; publik; publik byggnad; byggnad; arkitektur; kandidat; aasgaard; peter aasgaard; årskurs tre; årskurs tre; kth; arkitekturskolan; ori merom; merom; maria papafingos; papafingos; en gata; gata;

  Sammanfattning : Kort beskrivelse av prosjektet: Oppgaven har vært å tegne et samlingshus for et antall omgivende videregående skoler. Ved å sentralisere ulike funksjoner som bibliotek, sosiale arealer og matsal fungerer huset som et felles læresenter for elevene. LÄS MER

 4. 4. Fållan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Emma Lindén; [2018]
  Nyckelord :The Meatpacking District; Degree; Project; Architecture; First; Level; Model; Fållan; School; Public; Building; Slakthusområdet; Examensarbete; Arkitektur; Model; Fållan; Skolverksamhet; Publik; Byggnad; Lärocenter;

  Sammanfattning : Slakthusområdet, the meatpacking district, is an industrial area from the 20th century. When designing a public center in the new district, the main goal has been how to manifest a public space without contradicting the spatial logic and the history represented in the existing architecture. I have approached architecture through model. LÄS MER

 5. 5. Studiepark: Södermalm

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Johan Stockselius; [2018]
  Nyckelord :Fatbursparken; Mariagårdstäppan; Oscar I:s minne; Komvux; Bangårdsgången; Fatburen; Högbergsgatan; Björngårdsgatan; Citybanan; Stambanan; Studiepark; Södermalm; Vuxenutbildning; Självstudier; Arkitektur; Kunskapspalats;

  Sammanfattning : Studiepark: Södermalm Rätten till utbildning är en av våra mest värdefulla och bör vara en självklarhet, oberoende av vilket skede i livet man befinner sig i. Statusen på vuxenutbildningar tenderar dock att vara låg i förhållande till andra utbildningsformer och de lokaler där undervisning sker är ofta eftersatta eller förpassade gamla kontorslokaler. LÄS MER