Sökning: "Offentlig byggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Offentlig byggnad.

 1. 1. Palmträdgården

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ulrika Lavér; [2018]
  Nyckelord :vinterträdgård; Kungsträdgården; palmhus; restaurang; Stockholm;

  Sammanfattning : I've created a winter garden and restaurant as a part of Stockholm's most central, loved and well-attended park, Kungsträdgården. The goal with this project has been to design a public space that adds a functional as well as an aesthetic value to Stockholm, its inhabitants and visitors. .. LÄS MER

 2. 2. Axelskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sandra Al-Neyazi; [2018]
  Nyckelord :Offentlig byggnad; Skola; Solvalla; Trähus;

  Sammanfattning : Projektet handlar om att skapa en lättorienterad och uppdelad förskola och lågstadieskola i Solvalla i Stockholm som bidrar med tydlighet, trygghet och lekfullhet åt barnen. Uppdelningen skulle ske på 2 olika vis: separera förskolan från lågstadiet, samt separera årskurserna. LÄS MER

 3. 3. Ett attraktivt och offentligt passivhus - gestaltning av kulturhus i Örnsköldsvik centrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Erica Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Passivhus; Attraktivitet; Hållbart byggande; Kulturhus; Offentlig byggnad;

  Sammanfattning : The municipality of Örnsköldsvik has for a long time planned to establish a culture house in the centrum area. An investigation was started during the spring 2017 to develop local programs and analysis of needs with the keywords; attractive, width and tip, the building should also breathe sustainable construction. LÄS MER

 4. 4. En gate

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Peter Wilhelm Valerius Aasgaard; [2018]
  Nyckelord :a street; street; Slakthusområdet; Enskede Gård; Skola; gymnas; lärocenter; publik väg; väg; cykel; cykelväg; cykelparkering; glasfasad; publik; publik byggnad; byggnad; arkitektur; kandidat; aasgaard; peter aasgaard; årskurs tre; årskurs tre; kth; arkitekturskolan; ori merom; merom; maria papafingos; papafingos; en gata; gata;

  Sammanfattning : Kort beskrivelse av prosjektet: Oppgaven har vært å tegne et samlingshus for et antall omgivende videregående skoler. Ved å sentralisere ulike funksjoner som bibliotek, sosiale arealer og matsal fungerer huset som et felles læresenter for elevene. LÄS MER

 5. 5. Henriksdalsskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jenny Hedén Malm; [2018]
  Nyckelord :henriksdal; skola; grundskola; skolarkitektur; gaussian vaults; allhus; low-tech tekniker;

  Sammanfattning : Henriksdalsskolan är en tvåparallellig F-6 skola belägen i Henriksdal. Skolans huvudentré är placerad på tomtens nordöstra hörn, nära busshållplatser och saltsjöbanans station. Huvudbyggnaden med alla hemvister och administrationen ligger längst i norr, för att inte skugga resten av skolgården. LÄS MER